หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 501 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000 นางสุพาภรณ์ ส่องแสง , นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำ   0862619285 , 0880836
2 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า หมู่ 4 บ้านด้ามพร้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายอนันต์ เพียรพานิชย์   0803349199
3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายอลงกรณ์,นางเกษราพร   081-5476576,04531104
4 โรงเรียนบ้านปลาดุก โรงเรียนบ้านปลาดุก นายบุญเรือง ทองสวัสดิ์   0817181924
5 โรงเรียนปทุมวิทยากร 16 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นางอัมรา ชูพูล   089 - 2805293
6 โรงเรียนมารีย์นิรมล อุบลราชธานี 120/3 ถ.แม่ชี หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี 34000 นางสาววริญญา ศิลาโคตร นายนพนันท์ สีอินทร์   0857716285 082154
7 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ นายประศาสน์ สายลุน   9999999999
8 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 438 หมู่ 15 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวชนนี ริมทอง   0819133061
9 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 นายอภัย บุญสาม   0812823152
10 โรงเรียนอาเวมารีอา 512 ถนนพรหมราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 นายนราสิทธิ์ เสนาจันทร์ https://maps.google.co.th/maps?f=q&source=embed&hl=th&geocode=&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2+%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0% 0810730066
11 โรงเรียนอุบลวิทยาคม โรงเรียนอุบลวิทยาคม นายอภัย สบายใจ   0850159300,086652514
12 โรงเรียนเมืองอุบล โรงเรียนเมืองอุบล นายพินิจ ส่งเสริม   0899467447

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]