เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
26 ก.ย. 2556
27 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

 

 
 
 
 

พร้อมขอให้โรงเรียนเตรียมวัสดุ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเองทุกกิจกรรม
รวมทั้ง Cross word, A Math, ซูโดกุ
 
 


     1.แนวทางการปฏิบัติ  คลิกที่นี่
     2.แบบการขอเปลี่ยนตัวนักเรียน   คลิกที่นี่
     3.แบบการเพิ่มนักเรียนประเภททีมกรณีส่งรายขื่อนักเรียน
       ไม่ครบตามเกณฑ์    คลิกที่นี่
(20 กันยายน 2556)
 
 

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินประชุม
รายชื่อกรรมการตัดสินสามารถดูได้ที่ link นี้
http://esan63.sillapa.net/sp-ubn1/?name=referee&file=view_all

บัตรประจำตัวกรรมการตัดสินสามารถพิมพ์ได้แล้ว
คลิกได้ที่ link นี้
ตามกิจกรรมที่เป็นกรรมการตัดสิน
http://esan63.sillapa.net/sp-ubn1/?name=report&file=category_referee

กลุ่มสาระ สถานที่ประชุม วันที่ประชุม              
ภาษาไทย มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
20 ก.ย.56 09.00น.
คณิตศาสตร์ อุบลวิทยาคม
20 ก.ย.56 09.00น.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัิฒนธรรม ยุวทูตศึกษา 2 20 ก.ย.56 09.00น.
ศิลปศึกษา บ้านปลาดุก 19 ก.ย.56 09.00น.
ดนตรี  นาฏศิลป์ มายากล
เมืองอุบล
20 ก.ย.56 09.00น.
ภาษาต่างประเทศ อาเวมารีอา 20 ก.ย.56 09.00น.
สุขศึกษา พลศึกษา
ปทุมวิทยากร 20 ก.ย.56 09.00น.
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(การงานอาชีพ)
บ้านท่าบ่อ 20 ก.ย.56 09.00น.
ปฐมวัย มารีย์นิรมล 20 ก.ย.56 09.00น.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บ้านด้ามพร้า 20 ก.ย.56 09.00น.
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์),
หุ่นยนต์
อนุบาลอุบลราชธานี
20 ก.ย.56 09.00น.
วิทยาศาสตร์, นักบินน้อย สพฐ.
อนุบาลอุบลราชธานี 20 ก.ย.56 09.00น.
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 10
19 ก.ย.56 09.00น.
กิจกรรมท้องถิ่น  บ้านปลาดุก 19 ก.ย.56 09.00น.
 
 

!!!!  แจ้งทุกโรงเรียนเพื่อทราบ

   - การกรอกลงทะเบียนนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขัน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กันยายน 2556  เวลา 24.00 น.  พร้อมทั้งตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้สอนให้ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะปิดการลงทะเบียนในส่วนของโรงเรียน
    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ผู้ดูแลระบบ 12 กันยายน 2556)

 
   
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
  ตัวแทนเครือข่ายทำการลงทะเบียนให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
(ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 24 สิงหาคม 2556)

กำหนดให้
ตัวแทนเครือข่ายทำการลงทะเบียนให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนและลงทะเบียน 30 กิจกรรม
ระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2556


 
 

สพป.อุบลราชธานี เขต 1
กำหนดให้โรงเรียนลงทะเบียนเพื่อเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่
ระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2556
 
 

เกณฑ์การแข่งขันดาวน์โหลดที่นี่ 
1. เอกสารแจ้ง    2.  เกณฑ์การแข่งขัน
ติดต่อส่งเอกสารโดย ที่ อ.วิจิตร  สุขสาย
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โทร. 0-4524-2323 ต่อ 404
***********************
แจ้งเพิ่มเติม (10 กันยายน 2556)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัคร
เพื่อคัดเลือกรางวัล Obec Awards 2556
ให้นำผลงานไปนำเสนอที่ศูนย์ OTOP จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันที่ 16-17 กันยายน 2556
 

 
ขอเชิญประชุม ผู้อำนวยการศูนย์การแข่งขันและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลประจำศูนย์แข่งขัน ในวันที่ 16 กันยายน 2556
เรียนเชิญ
- รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต  1 ทุกท่าน
- ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
- ผู้อำนวยการศูนย์การแข่งขัน 12 ศูนย์
  และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลประจำศูนย์แข่งขัน
1 ท่าน

- หนังสือเชิญประชุม
 
เข้าร่วมประชุมในจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1
เวลา 09.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 06:13 น.
รายงานการจัดส่งชื่อคณะกรรมการตัวแทนจากเครือข่าย เครือข่ายใดยังไม่ส่งให้รีบส่งนะคะ
เครือข่ายที่ 1 เมือง 1 ส่งแล้ว 5 ก.ย.56
เครือข่ายที่ 2 เมือง 2 ส่งแล้ว 5 ก.ย.56
เครือข่ายที่ 3 เมือง 3 ส่งแล้ว 8 ก.ย.56
เครือข่ายที่ 4 เมือง 4
ส่งแล้ว 3 ก.ย.56
เครือข่ายที่ 5 เมือง 5
ส่งแล้ว 5 ก.ย.56
เครือข่ายที่ 6 เมือง 6
ส่งแล้ว 9 ก.ย.56
เครือข่ายที่ 7 เมือง 7
ส่งแล้ว 5 ก.ย.56
เครือข่ายที่ 8 เขื่องใน 1
ส่งแล้ว 4 ก.ย.56
เครือข่ายที่ 9 เขื่องใน 2
ส่งแล้ว
เครือข่ายที่ 10 เขื่องใน 3
ส่งแล้ว
เครือข่ายที่ 11 เขื่องใน 4
ส่งแล้ว 5 ก.ย.56
เครือข่ายที่ 12 เขื่องใน 5
ส่งแล้ว 3 ก.ย.56
เครือข่ายที่ 13 เขื่องใน 6
ส่งแล้ว 3 ก.ย.56
เครือข่ายที่ 14 เขื่องใน 7
ส่งแล้ว 3 ก.ย.56
เครือข่ายที่ 15 เขื่องใน 8
ส่งแล้ว
เครือข่ายที่ 16 ม่วงสามสิบ 1
ส่งแล้ว 6 ก.ย.56
เครือข่ายที่ 17 ม่วงสามสิบ 2
ส่งแล้ว 3 ก.ย.56
เครือข่ายที่ 18 ม่วงสามสิบ 3
ส่งแล้ว 5 ก.ย.56
เครือข่ายที่ 19 ม่วงสามสิบ 4
ส่งแล้ว
เครือข่ายที่ 20 ม่วงสามสิบ 5
ส่งแล้ว 5 ก.ย.56
เครือข่ายที่ 21 ม่วงสามสิบ 6 ส่งแล้ว
เครือข่ายที่ 22 เหล่าเืสือโก้ก 1
ส่งแล้ว
เครือข่ายที่ 23 เหล่าเสือโก้ก 2
ส่งแล้ว 3 ก.ย.56
เครือข่ายที่ 24 ดอนมดแดง 1
ส่งแล้ว
เครือข่ายที่ 25 ดอนมดแดง 2
ส่งแล้ว
เครือข่ายที่ 26 เครือข่ายโรงเรียนเอกชน
ยังไม่ส่ง
วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2556 เวลา 11:59 น.
หนังสือแจ้งเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 สพป.อุบลราชธานี เขต 1

1. หนังสือแจ้งจาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2. ตารางกำหนดสถานที่สำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ
3. ตารางกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระ
4. ปฏิทินกำหนดการดำเนินงาน
5. รายการกิจกรรมที่ส่งเข้าแข่งขันระดับสำนักงานเขตพื้นที่โดยตรง

      คลิกเอกสารที่ีนี่  (วันที่ 20 สิงหาคม 2556)
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 00:04 น.
แจ้งโรงเรียนทุกแห่งส่งรายชื่อครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ปี 2556
แจ้งโรงเรียนทุกแห่งส่งรายชื่อครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ปี 2556   แจ้งที่นี่
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 06:23 น.
สถานที่จัดการแข่งขัน
สถานที่แข่งขัน (ปรับปรุง 20 สิงหาคม 2556)
กลุ่มสารระ โรงเรียนที่จัดแข่งขัน
ภาษาไทย มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
คณิตศาสตร์ อุบลวิทยาคม
สังคมศึกษา ศาสนา และวัิฒนธรรม ยุวทูตศึกษา 2
ศิลปศึกษา บ้านปลาดุก
ดนตรี  นาฏศิลป์ มายากล
เมืองอุบล
ภาษาต่างประเทศ อาเวมารีอา
สุขศึกษา พลศึกษา
ปทุมวิทยากร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(การงานอาชีพ)
บ้านท่าบ่อ
ปฐมวัย มารีย์นิรมล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บ้านด้ามพร้า
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์),
หุ่นยนต์
อนุบาลอุบลราชธานี
วิทยาศาสตร์, นักบินน้อย สพฐ.
อนุบาลอุบลราชธานี
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10
กิจกรรมท้องถิ่น  บ้านปลาดุก
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 05:16 น.
แจ้งประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556
แจ้งประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556 ทุกกลุ่มสาระ   ที่ e-mail : unarat913@gmail.com  ภายในวันที่ 5 กันยายน 2556
แบบฟอร์มดาวน์โหลดที่นี   เอกสาร
วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 14:25 น.
กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 สพป.อุบลราชธานี เขต 1

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
สพป.อุบลราชธานี  เขต 1

1. แข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
(ณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา)

2. โรงเรียนสมัครเข้าแข่งขันระดับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1
     2.1 ตัวแทนเครือข่าย
     2.2 ตัวแทนโรงเรียนรายโรงเรียนสมัครแข่งขันโดยตรง  
(30 กิจกรรม)
  เปิดให้สมัคร ระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2556 (ปรับปรุง 20 ส.ค.56)

3. แข่งระดับเขตพื้นที่  วันที่ 24-27 กันยายน 2556  (ปรับปรุง 20 ส.ค.56)
ณ ศูนย์การแข่งขัน 12 ศูนย์การแข่งขัน

4.แข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556
(ณ จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)
วันศุกร์ ที่ 09 สิงหาคม 2556 เวลา 22:22 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 289
จำนวนทีม 10,401
จำนวนนักเรียน 10,071
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 7,142
จำนวนกรรมการ 1,488
ครู+นักเรียน 17,213
ครู+นักเรียน+กรรมการ 18,701
ประกาศผลแล้ว 237/335 (70.75%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 47
เมื่อวาน 69
สัปดาห์นี้ 330
สัปดาห์ที่แล้ว 472
เดือนนี้ 1,606
เดือนที่แล้ว 2,292
ปีนี้ 22,167
ทั้งหมด 540,741