หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 81 61 81.33% 5 6.67% 7 9.33% 2 2.67% 75
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 48 46 97.87% 0 0% 1 2.13% 0 0% 47
3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 59 39 69.64% 13 23.21% 4 7.14% 0 0% 56
4 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 48 34 73.91% 7 15.22% 3 6.52% 2 4.35% 46
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 34 30 93.75% 1 3.13% 1 3.13% 0 0% 32
6 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 30 24 82.76% 4 13.79% 1 3.45% 0 0% 29
7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 36 22 64.71% 6 17.65% 4 11.76% 2 5.88% 34
8 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 30 21 75% 4 14.29% 3 10.71% 0 0% 28
9 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 24 21 87.5% 1 4.17% 1 4.17% 1 4.17% 24
10 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 26 19 76% 4 16% 2 8% 0 0% 25
11 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 22 19 95% 0 0% 0 0% 1 5% 20
12 โรงเรียนบ้านตาเอก 27 18 75% 4 16.67% 2 8.33% 0 0% 24
13 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 21 17 80.95% 2 9.52% 0 0% 2 9.52% 21
14 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 20 17 89.47% 1 5.26% 1 5.26% 0 0% 19
15 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 31 16 57.14% 7 25% 5 17.86% 0 0% 28
16 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 28 16 64% 5 20% 1 4% 3 12% 25
17 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 21 16 76.19% 4 19.05% 0 0% 1 4.76% 21
18 โรงเรียนบ้านตระกวน 19 15 78.95% 4 21.05% 0 0% 0 0% 19
19 โรงเรียนบ้านโดนอาว 19 15 78.95% 1 5.26% 3 15.79% 0 0% 19
20 โรงเรียนบ้านขนุน 29 14 58.33% 6 25% 2 8.33% 2 8.33% 24
21 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 19 13 72.22% 4 22.22% 0 0% 1 5.56% 18
22 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้านสามเส้า 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
24 โรงเรียนบ้านพยอม 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
25 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 21 11 52.38% 8 38.1% 2 9.52% 0 0% 21
26 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 15 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
27 โรงเรียนบ้านดาน 12 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 19 10 52.63% 2 10.53% 6 31.58% 1 5.26% 19
29 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 16 10 71.43% 2 14.29% 0 0% 2 14.29% 14
31 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
32 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
33 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
34 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
35 โรงเรียนบ้านด่าน 15 9 64.29% 1 7.14% 3 21.43% 1 7.14% 14
36 โรงเรียนบ้านหนองจิก 12 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
37 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 13 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
39 โรงเรียนบ้านสลับ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านจานบัว 11 9 81.82% 0 0% 2 18.18% 0 0% 11
41 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 11 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนบ้านกันทรอม 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านตูม 12 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
47 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
49 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 11 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านหนองหิน 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
51 โรงเรียนบ้านสว่าง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านระหาร 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
54 โรงเรียนบ้านหนองคู 11 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนบ้านจานเลียว 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านกราม 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านดอนข่า 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
59 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 14 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
60 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
62 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 10 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
64 โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนบ้านจะเนียว 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านปุน 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
67 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านดู่ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านตาแท่น 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
72 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 11 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
73 โรงเรียนบ้านกระเบา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านตาปรก 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านหนองบัว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านคำกลาง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนบ้านชำเขียน 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านโนนแก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 9 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านชำม่วง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
90 โรงเรียนบ้านหนองยาว 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
93 โรงเรียนบ้านบักดอง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านขะยูง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านเดื่อ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านกระหวัน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
100 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านสดำ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านสะพุง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
107 โรงเรียนวัดจันทราราม 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
108 โรงเรียนบ้านนารังกา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านปะทาย 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
115 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านจองกอ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านซำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านเพ็ก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านโตนด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านโนนจิก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนมหาราช 2 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 10 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
133 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
134 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 9 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
135 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
136 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านนาขนวน 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านกันจด 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านกระทิง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านตระกาจ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านผือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านหนองทา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
163 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
164 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านโนนงาม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านขนาด 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านระโยง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านอาราง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
175 โรงเรียนบ้านกันจาน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านกระบี่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านตานวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านตาแบน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านหนองรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนโนนสูง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
197 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านภูทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
203 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]