หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เวทีลานบัณฑิต รายการที่ 3 15 ต.ค. 2556 10.00-12.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เวทีลานบัณฑิต รายการที่ 4 15 ต.ค. 2556 12.00-14.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เวทีลานบัณฑิต รายการที่ 5 15 ต.ค. 2556 15.00-16.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เต้นท์ประตูทางเข้าอนุบาล หลังที่ 1 15 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เต้นท์ประตูทางเข้าอนุบาล หลังที่ 2 15 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงพิพัฒน์ชัย ป.5 15 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องสมุด 15 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องสมุด 15 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ รายการที่ 1 15 ต.ค. 2556 09.00-10.30 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ รายการที่ 2 15 ต.ค. 2556 10.30-12.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ รายการที่ 3 15 ต.ค. 2556 12.00-13.30 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ รายการที่ 4 15 ต.ค. 2556 13.30-15.00 เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ห้อง ป.3 ห้องพิเศษ 1 15 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ห้อง ป.3/2 14 ต.ค. 2556 09.00 เป็ต้นไป เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ห้อง ป.3/3 15 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ห้อง ป.3/4 15 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ห้อง ป.3/5 15 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ห้อง ป.3/6 14 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ห้อง ป.3/7 15 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงกันทรลักษ์ ห้อง ป.3/8 15 ต.ค. 2556 09.00 เป็ต้นไป เวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]