สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 19 9 6 34 44 15 7 6 66
2 อนุบาลศรีประชานุกูล 15 8 3 26 30 6 7 5 43
3 บ้านปราสาท 9 5 2 16 22 6 1 3 29
4 บ้านแขว 9 4 2 15 18 8 3 2 29
5 บ้านตาสุด 9 2 1 12 22 10 7 5 39
6 บ้านกันทรารมย์ 8 13 10 31 38 8 6 5 52
7 บ้านป่าใต้ 8 3 3 14 16 2 0 1 18
8 บ้านปรือคัน 7 4 7 18 27 6 2 2 35
9 บ้านไทร 7 3 2 12 14 6 5 6 25
10 บ้านสำโรงพลัน 6 3 4 13 18 10 5 3 33
11 บ้านสกุล 6 1 2 9 15 2 3 0 20
12 บ้านอาวอย 5 5 4 14 23 6 6 5 35
13 จะกงวิทยา 5 5 3 13 16 6 4 4 26
14 บ้านตาอุด 5 5 2 12 20 6 5 3 31
15 บ้านชำแระกลาง 5 4 1 10 11 4 4 4 19
16 บ้านเค็ง 5 2 0 7 7 5 3 4 15
17 บ้านปรือใหญ่ 4 7 3 14 23 6 3 5 32
18 บ้านโคกสูง 4 3 1 8 9 9 4 1 22
19 บ้านหนองระเยียว 4 2 2 8 9 4 1 2 14
20 บ้านแทรง 4 1 1 6 10 8 4 3 22
21 บ้านสะเดาใหญ่ 4 1 1 6 10 7 5 4 22
22 บ้านสวาย 3 4 2 9 21 6 4 0 31
23 บ้านปราสาทเยอ 3 4 2 9 15 7 3 7 25
24 บ้านหนองแวง 3 4 2 9 13 9 7 9 29
25 บ้านจันลม 3 3 2 8 11 14 6 9 31
26 บ้านละลม 3 3 1 7 10 13 3 8 26
27 บ้านศาลา(ปก) 3 2 3 8 15 6 3 1 24
28 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 3 2 2 7 15 4 6 2 25
29 บ้านโคกตาล 3 2 2 7 11 13 8 9 32
30 บ้านดินแดง 3 2 1 6 9 6 0 2 15
31 บ้านดู่ 3 1 3 7 14 9 8 2 31
32 บ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 3 1 3 7 10 4 3 3 17
33 บ้านเรียม 3 1 2 6 7 1 0 1 8
34 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 3 1 1 5 16 2 2 1 20
35 บ้านระกา 3 1 0 4 8 1 3 2 12
36 บ้านตรางสวาย 3 0 0 3 4 3 3 1 10
37 บ้านโคกใหญ่ 2 3 3 8 12 7 8 2 27
38 บ้านบัลลังก์ 2 3 1 6 8 2 2 0 12
39 บ้านตะเคียนราม 2 2 6 10 31 17 6 8 54
40 บ้านสำโรงตาเจ็น 2 2 2 6 9 8 4 6 21
41 บ้านห้วยตามอญ 2 2 1 5 13 7 3 0 23
42 บ้านทะลอก 2 2 0 4 6 0 1 2 7
43 บ้านคูสี่แจ 2 2 0 4 6 0 0 0 6
44 บ้านขี้นาค 2 1 2 5 9 8 7 3 24
45 บ้านโสน 2 1 2 5 5 7 5 2 17
46 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 2 1 1 4 10 0 3 5 13
47 บ้านนาตราว 2 1 1 4 9 3 4 4 16
48 อนุบาลปรางค์กู่ 2 1 1 4 8 4 2 4 14
49 บ้านท่าคอยนาง 2 1 1 4 2 4 0 2 6
50 ชุมชนบ้านหัวเสือ 2 1 0 3 6 3 6 6 15
51 บ้านสมอ 2 1 0 3 6 3 1 0 10
52 บ้านไฮ 2 1 0 3 5 2 3 0 10
53 บ้านกอกหวาน 2 1 0 3 3 7 4 1 14
54 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 2 0 1 3 10 4 2 0 16
55 บ้านละเบิกตาฮีง 2 0 1 3 5 1 0 2 6
56 บ้านดองกำเม็ด 2 0 0 2 3 1 1 1 5
57 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 2 0 0 2 3 1 0 2 4
58 บ้านคลองเพชรสวาย 2 0 0 2 3 0 0 2 3
59 ศรีสะอาดวิทยาคม 1 5 1 7 8 0 2 8 10
60 นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 1 4 2 7 15 5 5 2 25
61 บ้านใจดี 1 4 2 7 11 3 4 1 18
62 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 4 1 6 9 2 1 1 12
63 สวัสดีวิทยา 1 3 4 8 14 5 2 3 21
64 บ้านคอกหนองไพร 1 3 0 4 4 2 0 1 6
65 อนุบาลไพรบึง 1 2 5 8 13 10 5 2 28
66 บ้านกะกำ 1 2 4 7 9 3 2 2 14
67 หนองอารีพิทยา 1 2 3 6 13 12 5 6 30
68 บ้านบึงกระโพธิ์ 1 2 2 5 12 2 2 3 16
69 บ้านไพรพัฒนา 1 2 2 5 10 4 4 1 18
70 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 1 2 1 4 3 2 0 1 5
71 บ้านสมบูรณ์ 1 1 2 4 5 0 1 1 6
72 บ้านปราสาทกวางขาว 1 1 1 3 3 2 1 0 6
73 บ้านอังกุล 1 1 0 2 7 5 2 1 14
74 บ้านติ้ว 1 1 0 2 4 2 0 1 6
75 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1 1 0 2 2 1 0 1 3
76 บ้านสระบานสามัคคี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
77 บ้านโนนดั่ง 1 1 0 2 1 3 0 0 4
78 บ้านไฮเลิง 1 0 2 3 6 0 1 2 7
79 ขุขันธ์วิทยา 1 0 1 2 7 2 3 2 12
80 บ้านขามหนองครอง 1 0 1 2 4 0 1 0 5
81 บ้านกำแมด 1 0 1 2 3 6 5 1 14
82 บ้านภูมิศาลา 1 0 1 2 3 5 1 5 9
83 บ้านตาเปียง 1 0 1 2 1 1 3 4 5
84 บ้านธาตุพิทยาคม 1 0 0 1 8 0 5 2 13
85 บ้านทุ่งศักดิ์ 1 0 0 1 6 2 2 0 10
86 บ้านบ่อ 1 0 0 1 5 6 6 1 17
87 บ้านตาเจา 1 0 0 1 2 7 3 0 12
88 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 1 0 0 1 2 2 0 0 4
89 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
90 วัดเขียน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
91 นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
92 บ้านเริงรมย์ 1 0 0 1 1 3 0 1 4
93 บ้านทุ่งหลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านดอนหลี่ 0 7 1 8 9 2 5 4 16
95 กระต่ายด่อนวิทยา 0 2 5 7 12 6 2 6 20
96 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 0 2 2 4 9 2 2 1 13
97 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 0 2 2 4 5 5 0 2 10
98 บ้านคะนาสามัคคี 0 2 2 4 5 3 1 0 9
99 บ้านหนองเชียงทูน 0 2 1 3 6 3 1 3 10
100 อนุบาลภูสิงห์ 0 2 1 3 4 4 3 2 11
101 บ้านดองดึง 0 2 0 2 5 2 2 2 9
102 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 0 2 0 2 4 2 2 2 8
103 บ้านตาโสม 0 2 0 2 3 6 1 0 10
104 นิคม 1 0 2 0 2 2 1 2 0 5
105 บ้านเหล็ก 0 1 4 5 9 12 5 6 26
106 บ้านสร้างใหญ่ 0 1 2 3 6 0 0 2 6
107 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 0 1 1 2 5 6 2 4 13
108 บ้านตูม 0 1 1 2 4 2 6 2 12
109 บ้านสนาย 0 1 1 2 3 3 0 0 6
110 บ้านโพง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
111 บ้านเปี่ยมตะลวก 0 1 0 1 5 1 0 0 6
112 บ้านหนองกาด 0 1 0 1 4 2 3 0 9
113 บ้านนาก๊อก 0 1 0 1 4 2 1 0 7
114 บ้านมะขาม 0 1 0 1 3 3 0 1 6
115 บ้านกันแตสระรุน 0 1 0 1 3 1 0 1 4
116 บ้านขามฆ้อง 0 1 0 1 3 0 2 0 5
117 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 0 1 0 1 2 3 2 0 7
118 บ้านขอนแต้ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
119 บ้านมะขามภูมิ 0 1 0 1 2 2 0 2 4
120 บ้านหนองระนาม 0 1 0 1 2 0 1 5 3
121 บ้านไม้แก่น 0 1 0 1 2 0 0 1 2
122 บ้านตาจวน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
123 บ้านแซรสะโบว 0 0 5 5 7 4 7 7 18
124 บ้านพรหมเจริญ 0 0 3 3 9 9 0 5 18
125 บ้านเกาะกระโพธิ์ 0 0 2 2 8 3 1 2 12
126 บ้านโพงกอก 0 0 2 2 6 1 1 0 8
127 วนาสวรรค์ 0 0 2 2 5 3 2 3 10
128 บ้านกันจาน 0 0 2 2 4 4 4 3 12
129 บ้านกันตรวจ 0 0 2 2 4 3 0 0 7
130 บ้านกฤษณา 0 0 2 2 3 7 6 0 16
131 บ้านหนองคล้า 0 0 2 2 3 0 0 0 3
132 บ้านหนองคูอาวอย 0 0 2 2 2 3 4 1 9
133 บ้านผือ 0 0 1 1 4 8 4 6 16
134 บ้านแซรไปร 0 0 1 1 4 3 3 1 10
135 วัดไพรบึงวิทยา 0 0 1 1 3 2 0 0 5
136 บ้านกะดึ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
137 บ้านตะเภา 0 0 1 1 2 2 2 0 6
138 บ้านโป่ง(พบ) 0 0 1 1 2 0 2 2 4
139 ทับทิมสยาม 06 0 0 1 1 2 0 1 0 3
140 บ้านพอก 0 0 1 1 1 5 0 0 6
141 บ้านหนองเพดาน 0 0 1 1 1 2 1 2 4
142 บ้านนกยูง(อสพป.30) 0 0 1 1 1 2 0 2 3
143 บ้านคล้อโคกกว้าง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
144 บ้านแดง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
145 บ้านบ่อทอง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
146 บ้านศาลา(ภส) 0 0 1 1 0 3 3 3 6
147 บ้านสลักได 0 0 1 1 0 0 2 1 2
148 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 0 0 0 0 4 2 3 0 9
149 บ้านศาลาประปุน 0 0 0 0 4 2 0 2 6
150 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 4 1 1 0 6
151 บ้านโพธิ์สามัคคี 0 0 0 0 4 0 1 0 5
152 บ้านเขวิก 0 0 0 0 3 7 3 1 13
153 บ้านปะอุง 0 0 0 0 3 5 2 1 10
154 บ้านโพนปลัด 0 0 0 0 3 4 3 0 10
155 บ้านอาลัย 0 0 0 0 3 1 1 4 5
156 สวงษ์พัฒนศึกษา 0 0 0 0 2 4 2 2 8
157 บ้านกุดปราสาท 0 0 0 0 2 3 1 1 6
158 บ้านชำแระ 0 0 0 0 2 2 2 1 6
159 บ้านตรอย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
160 บ้านสะเดาน้อย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
161 บ้านบัวบก 0 0 0 0 2 0 1 1 3
162 บ้านตะเคียนบังอีง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
163 บ้านสำโรง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านหนองบัวตาคง 0 0 0 0 1 3 1 3 5
165 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 0 0 0 0 1 3 0 1 4
166 บ้านห้วยสระภูมิ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
167 บ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร 0 0 0 0 1 2 2 0 5
168 บ้านขามทับขอน 0 0 0 0 1 2 1 2 4
169 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
170 บ้านสวายสนิท 0 0 0 0 1 1 3 2 5
171 บ้านเรือทองคลองคำ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
172 บ้านสวาย-สนวน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
173 บ้านทำนบ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
174 บ้านคำเผือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านพนมชัย 0 0 0 0 1 0 0 4 1
176 บ้านหว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านโป่ง(ปก) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านไฮน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านตราด 0 0 0 0 0 5 0 1 5
181 บ้านนาวา 0 0 0 0 0 4 2 0 6
182 บ้านหลัก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
183 บ้านหนองพัง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
184 บ้านโคกเพชร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
185 บ้านสามขา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
186 บ้านหนองอิไทย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
187 บ้านปุดเนียม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
190 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านจำปานวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 บ้านกู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 บ้านเสลาสุขเกษม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 272 234 209 715 1,217 637 404 355 2,258