สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีประชานุกูล 15 8 3 26 30 5 6 5 41
2 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 15 7 5 27 34 13 7 6 54
3 บ้านแขว 9 4 2 15 18 7 3 2 28
4 บ้านกันทรารมย์ 8 13 9 30 38 7 5 5 50
5 บ้านตาสุด 8 1 1 10 19 10 7 5 36
6 บ้านปรือคัน 7 4 7 18 27 6 2 2 35
7 บ้านป่าใต้ 6 3 2 11 14 1 0 1 15
8 บ้านอาวอย 5 5 3 13 23 4 6 5 33
9 จะกงวิทยา 5 5 3 13 16 6 4 4 26
10 บ้านตาอุด 5 5 2 12 20 5 5 3 30
11 บ้านสำโรงพลัน 5 3 4 12 17 10 5 3 32
12 บ้านไทร 5 3 2 10 12 5 5 6 22
13 บ้านชำแระกลาง 5 3 1 9 10 3 4 4 17
14 บ้านเค็ง 5 2 0 7 7 4 3 4 14
15 บ้านปราสาท 4 5 2 11 17 6 1 3 24
16 บ้านหนองระเยียว 4 2 2 8 8 4 1 2 13
17 บ้านแทรง 4 1 1 6 10 8 4 3 22
18 บ้านสะเดาใหญ่ 4 1 1 6 10 6 5 4 21
19 บ้านปรือใหญ่ 3 7 3 13 22 6 3 5 31
20 บ้านหนองแวง 3 4 2 9 13 9 7 9 29
21 บ้านปราสาทเยอ 3 3 2 8 14 7 3 7 24
22 บ้านจันลม 3 3 2 8 9 13 6 9 28
23 บ้านละลม 3 3 1 7 10 13 3 8 26
24 บ้านศาลา(ปก) 3 2 3 8 15 6 3 1 24
25 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 3 2 2 7 15 4 6 2 25
26 บ้านดู่ 3 1 3 7 13 7 8 2 28
27 บ้านโคกตาล 3 1 2 6 11 11 7 9 29
28 บ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 3 1 2 6 8 4 3 3 15
29 บ้านระกา 3 1 0 4 8 1 3 2 12
30 บ้านตรางสวาย 3 0 0 3 4 3 3 1 10
31 บ้านบัลลังก์ 2 3 1 6 7 2 2 0 11
32 บ้านสำโรงตาเจ็น 2 2 2 6 9 8 4 6 21
33 บ้านห้วยตามอญ 2 2 1 5 13 7 3 0 23
34 บ้านทะลอก 2 2 0 4 6 0 1 2 7
35 บ้านขี้นาค 2 1 2 5 8 8 6 3 22
36 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 2 1 1 4 14 2 2 1 18
37 บ้านนาตราว 2 1 1 4 9 3 4 4 16
38 ชุมชนบ้านหัวเสือ 2 1 0 3 6 3 6 6 15
39 บ้านเรียม 2 0 2 4 4 0 0 1 4
40 บ้านกอกหวาน 2 0 0 2 3 5 4 1 12
41 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 2 0 0 2 3 1 0 2 4
42 ศรีสะอาดวิทยาคม 1 5 1 7 8 0 2 8 10
43 บ้านใจดี 1 4 2 7 11 3 4 1 18
44 สวัสดีวิทยา 1 2 4 7 12 5 2 3 19
45 หนองอารีพิทยา 1 2 3 6 13 12 5 6 30
46 บ้านโคกใหญ่ 1 2 3 6 9 7 8 2 24
47 บ้านไพรพัฒนา 1 2 2 5 10 4 4 1 18
48 บ้านบึงกระโพธิ์ 1 2 1 4 10 1 2 3 13
49 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 1 2 1 4 3 2 0 1 5
50 อนุบาลไพรบึง 1 1 3 5 9 9 5 2 23
51 นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 1 1 2 4 8 4 5 2 17
52 บ้านสมบูรณ์ 1 1 2 4 5 0 0 1 5
53 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1 1 1 3 9 0 3 5 12
54 อนุบาลปรางค์กู่ 1 1 1 3 6 3 2 4 11
55 บ้านปราสาทกวางขาว 1 1 1 3 3 2 1 0 6
56 บ้านอังกุล 1 1 0 2 7 5 2 1 14
57 บ้านดินแดง 1 1 0 2 7 3 0 2 10
58 บ้านสมอ 1 1 0 2 6 2 1 0 9
59 บ้านติ้ว 1 1 0 2 3 2 0 1 5
60 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1 1 0 2 2 1 0 1 3
61 บ้านตะเคียนราม 1 0 6 7 24 15 6 8 45
62 บ้านไฮเลิง 1 0 2 3 6 0 1 2 7
63 บ้านโสน 1 0 2 3 4 6 5 2 15
64 ขุขันธ์วิทยา 1 0 1 2 7 2 3 2 12
65 บ้านละเบิกตาฮีง 1 0 1 2 4 1 0 2 5
66 บ้านขามหนองครอง 1 0 1 2 4 0 1 0 5
67 บ้านภูมิศาลา 1 0 1 2 3 5 1 5 9
68 บ้านตาเปียง 1 0 1 2 1 1 3 4 5
69 บ้านธาตุพิทยาคม 1 0 0 1 8 0 5 2 13
70 บ้านทุ่งศักดิ์ 1 0 0 1 6 2 2 0 10
71 บ้านบ่อ 1 0 0 1 5 5 6 1 16
72 บ้านไฮ 1 0 0 1 4 1 3 0 8
73 บ้านกำแมด 1 0 0 1 3 6 4 1 13
74 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 1 0 0 1 2 2 0 0 4
75 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
76 วัดเขียน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านโนนดั่ง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
79 บ้านคลองเพชรสวาย 1 0 0 1 1 0 0 2 1
80 บ้านทุ่งหลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านสระบานสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านสวาย 0 3 1 4 15 5 4 0 24
83 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 0 3 1 4 7 2 1 1 10
84 บ้านโคกสูง 0 3 1 4 6 7 0 1 13
85 กระต่ายด่อนวิทยา 0 2 5 7 12 6 2 6 20
86 บ้านกะกำ 0 2 3 5 7 3 2 2 12
87 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 0 2 2 4 8 2 2 1 12
88 บ้านคะนาสามัคคี 0 2 2 4 4 2 1 0 7
89 อนุบาลภูสิงห์ 0 2 1 3 4 3 2 2 9
90 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 0 2 0 2 4 2 2 2 8
91 บ้านดอนหลี่ 0 2 0 2 4 1 4 4 9
92 บ้านดองดึง 0 2 0 2 3 2 2 2 7
93 นิคม 1 0 2 0 2 2 1 2 0 5
94 บ้านเหล็ก 0 1 4 5 9 12 5 6 26
95 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 0 1 2 3 5 2 0 2 7
96 บ้านหนองเชียงทูน 0 1 1 2 5 3 1 3 9
97 บ้านสร้างใหญ่ 0 1 1 2 5 0 0 2 5
98 บ้านสนาย 0 1 1 2 3 3 0 0 6
99 บ้านตูม 0 1 1 2 3 1 6 2 10
100 บ้านโพง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
101 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 0 1 0 1 5 5 2 4 12
102 บ้านเปี่ยมตะลวก 0 1 0 1 5 1 0 0 6
103 บ้านนาก๊อก 0 1 0 1 4 2 0 0 6
104 บ้านหนองกาด 0 1 0 1 4 1 3 0 8
105 บ้านมะขาม 0 1 0 1 3 3 0 1 6
106 บ้านกันแตสระรุน 0 1 0 1 3 1 0 1 4
107 บ้านขามฆ้อง 0 1 0 1 3 0 2 0 5
108 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 0 1 0 1 2 2 2 0 6
109 บ้านตาโสม 0 1 0 1 2 2 1 0 5
110 บ้านมะขามภูมิ 0 1 0 1 2 2 0 2 4
111 บ้านหนองระนาม 0 1 0 1 2 0 1 5 3
112 บ้านไม้แก่น 0 1 0 1 2 0 0 1 2
113 บ้านตาจวน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
114 บ้านคูสี่แจ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
115 บ้านท่าคอยนาง 0 1 0 1 0 3 0 2 3
116 บ้านแซรสะโบว 0 0 5 5 7 4 7 7 18
117 บ้านพรหมเจริญ 0 0 3 3 8 6 0 5 14
118 บ้านเกาะกระโพธิ์ 0 0 2 2 8 3 1 2 12
119 วนาสวรรค์ 0 0 2 2 5 3 2 3 10
120 บ้านโพงกอก 0 0 2 2 5 1 1 0 7
121 บ้านกันจาน 0 0 2 2 4 4 4 3 12
122 บ้านกฤษณา 0 0 2 2 2 6 4 0 12
123 บ้านหนองคูอาวอย 0 0 2 2 2 3 3 1 8
124 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 0 0 1 1 6 3 2 0 11
125 บ้านสกุล 0 0 1 1 6 2 2 0 10
126 บ้านแซรไปร 0 0 1 1 4 3 3 1 10
127 วัดไพรบึงวิทยา 0 0 1 1 3 2 0 0 5
128 บ้านกะดึ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
129 บ้านโป่ง(พบ) 0 0 1 1 2 0 2 2 4
130 ทับทิมสยาม 06 0 0 1 1 2 0 1 0 3
131 บ้านพอก 0 0 1 1 1 5 0 0 6
132 บ้านหนองเพดาน 0 0 1 1 1 2 1 2 4
133 บ้านนกยูง(อสพป.30) 0 0 1 1 1 2 0 2 3
134 บ้านคล้อโคกกว้าง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
135 บ้านบ่อทอง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
136 บ้านสลักได 0 0 1 1 0 0 2 1 2
137 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 0 0 0 0 4 2 3 0 9
138 บ้านโพธิ์สามัคคี 0 0 0 0 4 0 1 0 5
139 บ้านผือ 0 0 0 0 3 8 4 6 15
140 บ้านโพนปลัด 0 0 0 0 3 4 3 0 10
141 บ้านปะอุง 0 0 0 0 3 3 2 1 8
142 บ้านศาลาประปุน 0 0 0 0 3 2 0 2 5
143 บ้านอาลัย 0 0 0 0 3 1 1 4 5
144 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 3 1 1 0 5
145 บ้านเขวิก 0 0 0 0 2 6 3 1 11
146 สวงษ์พัฒนศึกษา 0 0 0 0 2 4 2 2 8
147 บ้านกุดปราสาท 0 0 0 0 2 2 1 1 5
148 บ้านตรอย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
149 บ้านชำแระ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
150 บ้านสะเดาน้อย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
151 บ้านตะเคียนบังอีง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
152 บ้านสำโรง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 บ้านตาเจา 0 0 0 0 1 6 3 0 10
154 บ้านหนองบัวตาคง 0 0 0 0 1 3 1 3 5
155 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 0 0 0 0 1 3 0 1 4
156 บ้านตะเภา 0 0 0 0 1 2 2 0 5
157 บ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร 0 0 0 0 1 2 2 0 5
158 บ้านขอนแต้ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
159 บ้านสวายสนิท 0 0 0 0 1 1 3 2 5
160 บ้านเรือทองคลองคำ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
161 บ้านขามทับขอน 0 0 0 0 1 1 1 2 3
162 บ้านสวาย-สนวน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
163 บ้านดองกำเม็ด 0 0 0 0 1 1 1 1 3
164 บ้านทำนบ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
165 บ้านคำเผือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 บ้านบัวบก 0 0 0 0 1 0 1 1 2
167 บ้านพนมชัย 0 0 0 0 1 0 0 4 1
168 บ้านคอกหนองไพร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
169 บ้านกันตรวจ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านหว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านโป่ง(ปก) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านไฮน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านนาวา 0 0 0 0 0 4 2 0 6
176 บ้านตราด 0 0 0 0 0 4 0 1 4
177 บ้านเริงรมย์ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
178 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
179 บ้านศาลา(ภส) 0 0 0 0 0 1 3 3 4
180 บ้านห้วยสระภูมิ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
181 บ้านหลัก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
182 บ้านหนองพัง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
183 บ้านโคกเพชร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
184 บ้านสามขา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
185 บ้านหนองอิไทย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
186 บ้านแดง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
187 บ้านปุดเนียม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
190 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านจำปานวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 บ้านกู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 บ้านเสลาสุขเกษม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 217 197 184 598 1,070 562 386 355 2,018