หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 195 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 28 70 47
2 168 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 4 8 5
3 003 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 16 30 22
4 018 โรงเรียนจะกงวิทยา 33 91 56
5 084 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 30 74 48
6 123 โรงเรียนทับทิมสยาม 06 3 7 5
7 116 โรงเรียนนิคม 1 6 25 12
8 121 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 13 26 19
9 114 โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 28 65 47
10 128 โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 3 22 7
11 115 โรงเรียนบ้านกระแมด 0 0 0
12 096 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 19 76 30
13 022 โรงเรียนบ้านกฤษณา 19 53 34
14 199 โรงเรียนบ้านกอกหวาน 16 34 19
15 185 โรงเรียนบ้านกะกำ 19 48 35
16 066 โรงเรียนบ้านกะดึ 4 7 6
17 095 โรงเรียนบ้านกันจาน 23 49 33
18 149 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 8 24 14
19 135 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 61 173 103
20 055 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 7 15 11
21 148 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 4 4 4
22 170 โรงเรียนบ้านกำแมด 18 28 24
23 197 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 7 24 10
24 073 โรงเรียนบ้านกู่ 2 6 4
25 049 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 12 25 17
26 175 โรงเรียนบ้านขอนแต้ 5 10 8
27 033 โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 1 1 1
28 024 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 5 9 7
29 038 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 7 14 10
30 067 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 5 11 8
31 035 โรงเรียนบ้านขี้นาค 34 68 42
32 083 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 16 38 25
33 143 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 6 13 11
34 145 โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 4 8 5
35 110 โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 8 16 9
36 192 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 11 20 15
37 060 โรงเรียนบ้านคำเผือ 3 12 3
38 052 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 7 22 14
39 182 โรงเรียนบ้านจันลม 51 79 69
40 104 โรงเรียนบ้านจำปานวง 5 0 0
41 080 โรงเรียนบ้านชำแระ 8 18 12
42 159 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 26 38 30
43 099 โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 6 17 9
44 140 โรงเรียนบ้านดองดึง 13 20 17
45 198 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 22 55 37
46 147 โรงเรียนบ้านดินแดง 21 37 29
47 063 โรงเรียนบ้านดู่ 35 137 72
48 130 โรงเรียนบ้านตรอย 5 12 8
49 093 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 14 39 19
50 120 โรงเรียนบ้านตราด 6 11 7
51 181 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 35 93 52
52 150 โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 3 7 5
53 131 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 74 210 138
54 040 โรงเรียนบ้านตะเภา 8 16 9
55 227 โรงเรียนบ้านตาจวน 2 4 3
56 061 โรงเรียนบ้านตาดม 0 0 0
57 010 โรงเรียนบ้านตาสุด 48 109 78
58 154 โรงเรียนบ้านตาอุด 35 76 45
59 146 โรงเรียนบ้านตาเจา 18 61 30
60 176 โรงเรียนบ้านตาเปียง 11 30 11
61 207 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 15 34 26
62 133 โรงเรียนบ้านตาโสม 11 29 19
63 157 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 9 18 14
64 109 โรงเรียนบ้านติ้ว 7 14 10
65 037 โรงเรียนบ้านตูม 15 29 23
66 191 โรงเรียนบ้านทะลอก 9 35 19
67 032 โรงเรียนบ้านทำนบ 4 17 8
68 183 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 13 24 19
69 208 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 2 5 4
70 119 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 6 10 8
71 036 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 10 16 14
72 030 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 16 50 29
73 206 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 6 7 6
74 194 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 7 17 8
75 101 โรงเรียนบ้านนาตราว 22 47 34
76 202 โรงเรียนบ้านนาวา 6 15 10
77 004 โรงเรียนบ้านบก(ประชาสามัคคี) 0 0 0
78 201 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 15 22 20
79 186 โรงเรียนบ้านบัวบก 9 7 6
80 039 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 19 42 33
81 173 โรงเรียนบ้านบ่อ 23 63 32
82 153 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 2 4 3
83 137 โรงเรียนบ้านปราสาท 35 109 59
84 118 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 7 32 15
85 042 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 36 68 53
86 071 โรงเรียนบ้านปรือคัน 41 122 79
87 112 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 40 99 58
88 019 โรงเรียนบ้านปะอุง 13 57 23
89 081 โรงเรียนบ้านปุดเนียม 1 1 1
90 017 โรงเรียนบ้านป่าใต้ 22 147 54
91 108 โรงเรียนบ้านผือ 28 55 44
92 031 โรงเรียนบ้านพนมชัย 5 7 6
93 027 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 37 102 64
94 117 โรงเรียนบ้านพราน 0 0 0
95 068 โรงเรียนบ้านพอก 8 24 11
96 188 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 19 39 30
97 059 โรงเรียนบ้านพะแวะ 0 0 0
98 094 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 17 34 29
99 126 โรงเรียนบ้านมะขาม 7 19 12
100 124 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 7 14 7
101 179 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 3 2
102 193 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 3 5 4
103 007 โรงเรียนบ้านระกา 22 40 27
104 028 โรงเรียนบ้านละลม 37 64 57
105 162 โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 8 22 17
106 132 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 9 22 15
107 169 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 35 123 51
108 134 โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) 10 16 14
109 091 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 9 16 13
110 139 โรงเรียนบ้านสกุล 23 56 37
111 047 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 23 56 39
112 021 โรงเรียนบ้านสนาย 8 44 18
113 051 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 7 18 14
114 196 โรงเรียนบ้านสมอ 10 22 15
115 089 โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 3 4 4
116 142 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 9 22 16
117 056 โรงเรียนบ้านสลักได 3 5 5
118 043 โรงเรียนบ้านสวาย 31 51 42
119 122 โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 5 15 8
120 041 โรงเรียนบ้านสวายสนิท 7 18 8
121 166 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 6 18 11
122 079 โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 6 8 7
123 155 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 27 100 50
124 072 โรงเรียนบ้านสามขา 3 5 5
125 178 โรงเรียนบ้านสำโรง 3 12 4
126 085 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 36 81 52
127 075 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 90 125 85
128 184 โรงเรียนบ้านหนองกาด 9 25 14
129 057 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 6 39 11
130 180 โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 0 0 0
131 069 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 11 25 17
132 064 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 9 30 16
133 058 โรงเรียนบ้านหนองพัง 2 4 3
134 171 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 8 10 9
135 144 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 18 39 28
136 226 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 0 0 0
137 046 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 2 4 4
138 174 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 15 27 20
139 200 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 7 12 9
140 062 โรงเรียนบ้านหนองแวง 41 98 65
141 125 โรงเรียนบ้านหลัก 3 3 3
142 070 โรงเรียนบ้านหว้า 2 2 2
143 177 โรงเรียนบ้านหว้าน 0 0 0
144 077 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 3 1
145 029 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 25 63 42
146 088 โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 7 16 8
147 190 โรงเรียนบ้านอังกุล 16 38 28
148 048 โรงเรียนบ้านอาลัย 9 12 10
149 026 โรงเรียนบ้านอาวอย 40 148 75
150 065 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 15 30 20
151 054 โรงเรียนบ้านเขวา 0 0 0
152 163 โรงเรียนบ้านเขวิก 14 25 22
153 158 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 17 60 30
154 014 โรงเรียนบ้านเค็ง 23 83 33
155 097 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 6 24 11
156 090 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 7 7 7
157 005 โรงเรียนบ้านเรียม 9 18 13
158 136 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 4 5 4
159 100 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 0 0
160 015 โรงเรียนบ้านเหล็ก 35 65 49
161 045 โรงเรียนบ้านแขว 32 113 58
162 103 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 28 60 46
163 106 โรงเรียนบ้านแซรไปร 16 30 21
164 152 โรงเรียนบ้านแดง 3 6 4
165 009 โรงเรียนบ้านแทรง 29 60 30
166 129 โรงเรียนบ้านโคกตาล 44 79 65
167 141 โรงเรียนบ้านโคกสูง 23 56 39
168 006 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 2 0 0
169 228 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 0 0 0
170 205 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 30 59 48
171 025 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 4 8 5
172 087 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 3 12 5
173 127 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 4 16 10
174 156 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 6 9 9
175 020 โรงเรียนบ้านโป่ง(ปก) 1 3 2
176 078 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) 8 32 14
177 160 โรงเรียนบ้านโพง 3 3 3
178 111 โรงเรียนบ้านโพงกอก 8 19 14
179 023 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 5 18 9
180 050 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 13 27 18
181 053 โรงเรียนบ้านโสน 19 33 29
182 008 โรงเรียนบ้านใจดี 35 98 55
183 165 โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 6 13 11
184 034 โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร 6 9 8
185 076 โรงเรียนบ้านไทร 33 49 42
186 102 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 22 65 39
187 082 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 3 8 6
188 016 โรงเรียนบ้านไฮ 10 21 17
189 074 โรงเรียนบ้านไฮน้อย 1 1 1
190 172 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 11 32 15
191 105 โรงเรียนวนาสวรรค์ 13 25 15
192 044 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 26 54 39
193 167 โรงเรียนวัดเขียน 5 13 5
194 113 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา 5 9 5
195 151 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 21 58 35
196 086 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 14 32 24
197 011 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 25 48 35
198 138 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 40 88 51
199 012 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 20 74 37
200 204 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 16 64 33
201 002 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 55 188 68
202 107 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 45 128 67
203 203 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 85 207 131
รวม 3064 7542 4682
12224

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]