หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 85 44 61.11% 15 20.83% 7 9.72% 6 8.33% 72
2 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 61 38 66.67% 8 14.04% 6 10.53% 5 8.77% 57
3 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 74 31 50% 17 27.42% 6 9.68% 8 12.9% 62
4 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 55 30 62.5% 6 12.5% 7 14.58% 5 10.42% 48
5 โรงเรียนบ้านปรือคัน 41 27 72.97% 6 16.22% 2 5.41% 2 5.41% 37
6 โรงเรียนบ้านอาวอย 40 23 57.5% 6 15% 6 15% 5 12.5% 40
7 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 40 23 62.16% 6 16.22% 3 8.11% 5 13.51% 37
8 โรงเรียนบ้านตาสุด 48 22 50% 10 22.73% 7 15.91% 5 11.36% 44
9 โรงเรียนบ้านปราสาท 35 22 68.75% 6 18.75% 1 3.13% 3 9.38% 32
10 โรงเรียนบ้านสวาย 31 21 67.74% 6 19.35% 4 12.9% 0 0% 31
11 โรงเรียนบ้านตาอุด 35 20 58.82% 6 17.65% 5 14.71% 3 8.82% 34
12 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 90 18 50% 10 27.78% 5 13.89% 3 8.33% 36
13 โรงเรียนบ้านแขว 32 18 58.06% 8 25.81% 3 9.68% 2 6.45% 31
14 โรงเรียนจะกงวิทยา 33 16 53.33% 6 20% 4 13.33% 4 13.33% 30
15 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 26 16 76.19% 2 9.52% 2 9.52% 1 4.76% 21
16 โรงเรียนบ้านป่าใต้ 22 16 84.21% 2 10.53% 0 0% 1 5.26% 19
17 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 36 15 46.88% 7 21.88% 3 9.38% 7 21.88% 32
18 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 35 15 60% 6 24% 3 12% 1 4% 25
19 โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 28 15 55.56% 5 18.52% 5 18.52% 2 7.41% 27
20 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 35 15 55.56% 4 14.81% 6 22.22% 2 7.41% 27
21 โรงเรียนบ้านสกุล 23 15 75% 2 10% 3 15% 0 0% 20
22 โรงเรียนบ้านดู่ 35 14 42.42% 9 27.27% 8 24.24% 2 6.06% 33
23 โรงเรียนบ้านไทร 33 14 45.16% 6 19.35% 5 16.13% 6 19.35% 31
24 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 25 14 58.33% 5 20.83% 2 8.33% 3 12.5% 24
25 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 40 13 36.11% 12 33.33% 5 13.89% 6 16.67% 36
26 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 45 13 43.33% 10 33.33% 5 16.67% 2 6.67% 30
27 โรงเรียนบ้านหนองแวง 41 13 34.21% 9 23.68% 7 18.42% 9 23.68% 38
28 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 25 13 56.52% 7 30.43% 3 13.04% 0 0% 23
29 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 30 12 41.38% 7 24.14% 8 27.59% 2 6.9% 29
30 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 28 12 46.15% 6 23.08% 2 7.69% 6 23.08% 26
31 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 19 12 63.16% 2 10.53% 2 10.53% 3 15.79% 19
32 โรงเรียนบ้านจันลม 51 11 27.5% 14 35% 6 15% 9 22.5% 40
33 โรงเรียนบ้านโคกตาล 44 11 26.83% 13 31.71% 8 19.51% 9 21.95% 41
34 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 26 11 47.83% 4 17.39% 4 17.39% 4 17.39% 23
35 โรงเรียนบ้านใจดี 35 11 57.89% 3 15.79% 4 21.05% 1 5.26% 19
36 โรงเรียนบ้านละลม 37 10 29.41% 13 38.24% 3 8.82% 8 23.53% 34
37 โรงเรียนบ้านแทรง 29 10 40% 8 32% 4 16% 3 12% 25
38 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 27 10 38.46% 7 26.92% 5 19.23% 4 15.38% 26
39 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 22 10 52.63% 4 21.05% 4 21.05% 1 5.26% 19
40 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 23 10 50% 4 20% 3 15% 3 15% 20
41 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 16 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
42 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 19 10 55.56% 0 0% 3 16.67% 5 27.78% 18
43 โรงเรียนบ้านเหล็ก 35 9 28.13% 12 37.5% 5 15.63% 6 18.75% 32
44 โรงเรียนบ้านโคกสูง 23 9 39.13% 9 39.13% 4 17.39% 1 4.35% 23
45 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 37 9 39.13% 9 39.13% 0 0% 5 21.74% 23
46 โรงเรียนบ้านขี้นาค 34 9 33.33% 8 29.63% 7 25.93% 3 11.11% 27
47 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 36 9 33.33% 8 29.63% 4 14.81% 6 22.22% 27
48 โรงเรียนบ้านดินแดง 21 9 52.94% 6 35.29% 0 0% 2 11.76% 17
49 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 18 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
50 โรงเรียนบ้านนาตราว 22 9 45% 3 15% 4 20% 4 20% 20
51 โรงเรียนบ้านกะกำ 19 9 56.25% 3 18.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
52 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 22 9 45% 2 10% 5 25% 4 20% 20
53 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 17 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
54 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 15 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
55 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 20 8 44.44% 4 22.22% 2 11.11% 4 22.22% 18
56 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 15 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
57 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 15 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
58 โรงเรียนบ้านระกา 22 8 57.14% 1 7.14% 3 21.43% 2 14.29% 14
59 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 16 8 53.33% 0 0% 5 33.33% 2 13.33% 15
60 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 21 8 44.44% 0 0% 2 11.11% 8 44.44% 18
61 โรงเรียนบ้านเค็ง 23 7 36.84% 5 26.32% 3 15.79% 4 21.05% 19
62 โรงเรียนบ้านอังกุล 16 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
63 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 28 7 28% 4 16% 7 28% 7 28% 25
64 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 16 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
65 โรงเรียนบ้านเรียม 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
66 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 30 6 28.57% 3 14.29% 6 28.57% 6 28.57% 21
67 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 15 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
68 โรงเรียนบ้านสมอ 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
69 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 13 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
70 โรงเรียนบ้านโพงกอก 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
71 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 11 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
72 โรงเรียนบ้านทะลอก 9 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
73 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 9 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
74 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านโสน 19 5 26.32% 7 36.84% 5 26.32% 2 10.53% 19
76 โรงเรียนบ้านบ่อ 23 5 27.78% 6 33.33% 6 33.33% 1 5.56% 18
77 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 19 5 29.41% 6 35.29% 2 11.76% 4 23.53% 17
78 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 12 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
79 โรงเรียนวนาสวรรค์ 13 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
80 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 11 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
81 โรงเรียนบ้านไฮ 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
82 โรงเรียนบ้านดองดึง 13 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
83 โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
84 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนบ้านผือ 28 4 18.18% 8 36.36% 4 18.18% 6 27.27% 22
87 โรงเรียนบ้านกันจาน 23 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 15
88 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 16 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
89 โรงเรียนบ้านแซรไปร 16 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
90 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 14 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
91 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
92 โรงเรียนบ้านตูม 15 4 28.57% 2 14.29% 6 42.86% 2 14.29% 14
93 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
94 โรงเรียนบ้านหนองกาด 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
95 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 13 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
96 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 9 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
98 โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
99 โรงเรียนบ้านติ้ว 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
100 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านกฤษณา 19 3 18.75% 7 43.75% 6 37.5% 0 0% 16
104 โรงเรียนบ้านกอกหวาน 16 3 20% 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
105 โรงเรียนบ้านเขวิก 14 3 21.43% 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 14
106 โรงเรียนบ้านกำแมด 18 3 20% 6 40% 5 33.33% 1 6.67% 15
107 โรงเรียนบ้านตาโสม 11 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
108 โรงเรียนบ้านปะอุง 13 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
109 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 17 3 21.43% 5 35.71% 1 7.14% 5 35.71% 14
110 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 13 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
111 โรงเรียนบ้านมะขาม 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
112 โรงเรียนบ้านสนาย 8 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
113 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
114 โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านอาลัย 9 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 9
117 โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
119 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 7 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
120 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
122 โรงเรียนบ้านกะดึ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
123 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านตาเจา 18 2 16.67% 7 58.33% 3 25% 0 0% 12
125 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 14 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
126 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 10 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
127 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 11 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
128 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 9 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
129 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
130 โรงเรียนบ้านชำแระ 8 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
131 โรงเรียนบ้านตะเภา 8 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
132 โรงเรียนบ้านขอนแต้ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านตรอย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
134 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
135 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนนิคม 1 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
138 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
140 โรงเรียนบ้านโพง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) 8 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
142 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 8 2 25% 0 0% 1 12.5% 5 62.5% 8
143 โรงเรียนบ้านบัวบก 9 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
144 โรงเรียนทับทิมสยาม 06 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนวัดเขียน 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านสำโรง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านตาจวน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านพอก 8 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
153 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 9 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
154 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 7 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
155 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
156 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
158 โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
159 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
160 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
161 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
162 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านตาเปียง 11 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 9
164 โรงเรียนบ้านสวายสนิท 7 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
165 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
166 โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
167 โรงเรียนบ้านทำนบ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
168 โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
169 โรงเรียนบ้านแดง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
170 โรงเรียนบ้านคำเผือ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านพนมชัย 5 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
173 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านหว้า 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านโป่ง(ปก) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านไฮน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านตราด 6 0 0% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 6
179 โรงเรียนบ้านนาวา 6 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 6
180 โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) 10 0 0% 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 9
181 โรงเรียนบ้านหลัก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
182 โรงเรียนบ้านหนองพัง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านสามขา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
185 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
186 โรงเรียนบ้านปุดเนียม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านสลักได 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
189 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านจำปานวง 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
192 โรงเรียนบ้านกู่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
193 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]