หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 121 99 86.84% 5 4.39% 10 8.77% 0 0% 114
2 โรงเรียนบ้านตาโกน 117 75 71.43% 17 16.19% 10 9.52% 3 2.86% 105
3 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 84 65 78.31% 12 14.46% 4 4.82% 2 2.41% 83
4 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 105 63 64.29% 20 20.41% 11 11.22% 4 4.08% 98
5 โรงเรียนบ้านพะวร 95 53 64.63% 15 18.29% 10 12.2% 4 4.88% 82
6 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 75 52 73.24% 11 15.49% 4 5.63% 4 5.63% 71
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 73 50 72.46% 12 17.39% 4 5.8% 3 4.35% 69
8 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 89 48 59.26% 22 27.16% 7 8.64% 4 4.94% 81
9 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 81 48 66.67% 14 19.44% 7 9.72% 3 4.17% 72
10 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 80 46 60.53% 15 19.74% 13 17.11% 2 2.63% 76
11 โรงเรียนบ้านโนนสูง 101 44 45.36% 30 30.93% 16 16.49% 7 7.22% 97
12 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 61 43 72.88% 8 13.56% 5 8.47% 3 5.08% 59
13 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 68 42 66.67% 13 20.63% 7 11.11% 1 1.59% 63
14 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 65 42 67.74% 9 14.52% 7 11.29% 4 6.45% 62
15 โรงเรียนบ้านแข้ 78 40 57.97% 15 21.74% 8 11.59% 6 8.7% 69
16 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 66 40 61.54% 11 16.92% 11 16.92% 3 4.62% 65
17 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 61 40 67.8% 9 15.25% 9 15.25% 1 1.69% 59
18 โรงเรียนบ้านโทะ 68 39 61.9% 10 15.87% 11 17.46% 3 4.76% 63
19 โรงเรียนบ้านนาโนน 79 39 76.47% 9 17.65% 2 3.92% 1 1.96% 51
20 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 54 37 69.81% 11 20.75% 3 5.66% 2 3.77% 53
21 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 75 35 54.69% 12 18.75% 13 20.31% 4 6.25% 64
22 โรงเรียนบ้านม่วง 61 34 61.82% 12 21.82% 5 9.09% 4 7.27% 55
23 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 48 34 75.56% 5 11.11% 3 6.67% 3 6.67% 45
24 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 71 33 48.53% 18 26.47% 11 16.18% 6 8.82% 68
25 โรงเรียนเคียวนำ 72 33 51.56% 15 23.44% 13 20.31% 3 4.69% 64
26 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 73 33 53.23% 13 20.97% 10 16.13% 6 9.68% 62
27 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 74 33 56.9% 13 22.41% 6 10.34% 6 10.34% 58
28 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 58 32 59.26% 8 14.81% 10 18.52% 4 7.41% 54
29 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 76 31 46.27% 19 28.36% 10 14.93% 7 10.45% 67
30 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 53 31 72.09% 7 16.28% 2 4.65% 3 6.98% 43
31 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 46 31 70.45% 4 9.09% 6 13.64% 3 6.82% 44
32 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 50 30 62.5% 12 25% 3 6.25% 3 6.25% 48
33 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 41 30 78.95% 6 15.79% 2 5.26% 0 0% 38
34 โรงเรียนบ้านตัง 54 29 56.86% 13 25.49% 4 7.84% 5 9.8% 51
35 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 57 27 50.94% 15 28.3% 6 11.32% 5 9.43% 53
36 โรงเรียนบ้านหนองแคน 61 27 52.94% 11 21.57% 10 19.61% 3 5.88% 51
37 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 50 27 67.5% 8 20% 4 10% 1 2.5% 40
38 โรงเรียนบ้านพงสิม 46 27 71.05% 7 18.42% 3 7.89% 1 2.63% 38
39 โรงเรียนบ้านคูสระ 47 26 59.09% 10 22.73% 8 18.18% 0 0% 44
40 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 47 25 56.82% 11 25% 5 11.36% 3 6.82% 44
41 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 36 25 83.33% 3 10% 2 6.67% 0 0% 30
42 โรงเรียนบ้านห้วย 32 25 86.21% 1 3.45% 2 6.9% 1 3.45% 29
43 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 55 24 48% 15 30% 5 10% 6 12% 50
44 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 46 24 58.54% 8 19.51% 6 14.63% 3 7.32% 41
45 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 31 24 80% 4 13.33% 1 3.33% 1 3.33% 30
46 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 31 24 82.76% 4 13.79% 0 0% 1 3.45% 29
47 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 39 23 60.53% 11 28.95% 0 0% 4 10.53% 38
48 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 40 23 67.65% 6 17.65% 1 2.94% 4 11.76% 34
49 โรงเรียนบ้านยาง 29 23 85.19% 3 11.11% 1 3.7% 0 0% 27
50 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 57 22 42.31% 15 28.85% 9 17.31% 6 11.54% 52
51 โรงเรียนบ้านเสียว 59 22 43.14% 15 29.41% 8 15.69% 6 11.76% 51
52 โรงเรียนบ้านโคก 43 22 55% 12 30% 5 12.5% 1 2.5% 40
53 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 39 22 59.46% 10 27.03% 3 8.11% 2 5.41% 37
54 โรงเรียนบ้านกอย 48 21 52.5% 9 22.5% 5 12.5% 5 12.5% 40
55 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 38 21 56.76% 8 21.62% 5 13.51% 3 8.11% 37
56 โรงเรียนบ้านไผ่ 38 21 61.76% 7 20.59% 5 14.71% 1 2.94% 34
57 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 30 21 72.41% 5 17.24% 3 10.34% 0 0% 29
58 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 53 20 45.45% 14 31.82% 10 22.73% 0 0% 44
59 โรงเรียนผือ 54 20 42.55% 12 25.53% 10 21.28% 5 10.64% 47
60 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 34 19 59.38% 10 31.25% 1 3.13% 2 6.25% 32
61 โรงเรียนบ้านยางเอือด 51 19 47.5% 9 22.5% 7 17.5% 5 12.5% 40
62 โรงเรียนบ้านกุงขาม 30 19 65.52% 7 24.14% 3 10.34% 0 0% 29
63 โรงเรียนบ้านดงแดง 39 18 48.65% 10 27.03% 6 16.22% 3 8.11% 37
64 โรงเรียนหนองเหล็กธาตุน้อย 37 18 54.55% 5 15.15% 6 18.18% 4 12.12% 33
65 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 36 17 50% 12 35.29% 4 11.76% 1 2.94% 34
66 โรงเรียนบ้านโซงเลง 50 17 42.5% 11 27.5% 9 22.5% 3 7.5% 40
67 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 48 17 42.5% 9 22.5% 9 22.5% 5 12.5% 40
68 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 33 17 53.13% 5 15.63% 5 15.63% 5 15.63% 32
69 โรงเรียนบ้านหอย 30 17 58.62% 3 10.34% 6 20.69% 3 10.34% 29
70 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 49 16 39.02% 11 26.83% 11 26.83% 3 7.32% 41
71 โรงเรียนบ้านยางบอน 33 16 51.61% 11 35.48% 4 12.9% 0 0% 31
72 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 33 16 51.61% 7 22.58% 6 19.35% 2 6.45% 31
73 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 35 16 50% 7 21.88% 5 15.63% 4 12.5% 32
74 โรงเรียนบ้านโก 38 16 59.26% 7 25.93% 3 11.11% 1 3.7% 27
75 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 33 16 59.26% 4 14.81% 6 22.22% 1 3.7% 27
76 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 28 16 66.67% 3 12.5% 4 16.67% 1 4.17% 24
77 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 35 15 48.39% 10 32.26% 5 16.13% 1 3.23% 31
78 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 39 15 48.39% 7 22.58% 6 19.35% 3 9.68% 31
79 โรงเรียนบ้านโกทา 30 15 51.72% 7 24.14% 6 20.69% 1 3.45% 29
80 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 27 15 60% 7 28% 3 12% 0 0% 25
81 โรงเรียนบ้านเปือยขาม 30 15 60% 6 24% 4 16% 0 0% 25
82 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 32 15 51.72% 3 10.34% 10 34.48% 1 3.45% 29
83 โรงเรียนบ้านบุยาว 46 14 34.15% 17 41.46% 5 12.2% 5 12.2% 41
84 โรงเรียนบ้านสามขา 34 14 46.67% 8 26.67% 8 26.67% 0 0% 30
85 โรงเรียนบ้านตาทอง 35 14 45.16% 8 25.81% 6 19.35% 3 9.68% 31
86 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 31 14 51.85% 7 25.93% 4 14.81% 2 7.41% 27
87 โรงเรียนบ้านเชือก 27 14 56% 4 16% 5 20% 2 8% 25
88 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 27 14 60.87% 3 13.04% 4 17.39% 2 8.7% 23
89 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 18 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
90 โรงเรียนบ้านจังเอิน 21 14 66.67% 2 9.52% 4 19.05% 1 4.76% 21
91 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 18 14 77.78% 1 5.56% 1 5.56% 2 11.11% 18
92 โรงเรียนบ้านหนองผือ 47 13 32.5% 9 22.5% 11 27.5% 7 17.5% 40
93 โรงเรียนบ้านพลับ 29 13 54.17% 9 37.5% 1 4.17% 1 4.17% 24
94 โรงเรียนบ้านจิก 24 13 56.52% 5 21.74% 4 17.39% 1 4.35% 23
95 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 25 13 61.9% 5 23.81% 2 9.52% 1 4.76% 21
96 โรงเรียนบ้านมะฟัก 22 13 61.9% 4 19.05% 3 14.29% 1 4.76% 21
97 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 42 12 30.77% 18 46.15% 8 20.51% 1 2.56% 39
98 โรงเรียนบ้านปะหละ 32 12 37.5% 7 21.88% 8 25% 5 15.63% 32
99 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 22 12 57.14% 6 28.57% 2 9.52% 1 4.76% 21
100 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 23 12 52.17% 5 21.74% 4 17.39% 2 8.7% 23
101 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 23 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
102 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 16 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
103 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 27 11 45.83% 11 45.83% 0 0% 2 8.33% 24
104 โรงเรียนบ้านหนองแปน 28 11 47.83% 6 26.09% 5 21.74% 1 4.35% 23
105 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 18 11 61.11% 4 22.22% 1 5.56% 2 11.11% 18
106 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 19 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
107 โรงเรียนบ้านมะยาง 17 11 73.33% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
108 โรงเรียนบ้านครั่ง 32 10 33.33% 12 40% 6 20% 2 6.67% 30
109 โรงเรียนบ้านขะยุง 23 10 43.48% 9 39.13% 3 13.04% 1 4.35% 23
110 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 25 10 45.45% 7 31.82% 3 13.64% 2 9.09% 22
111 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 19 10 52.63% 7 36.84% 1 5.26% 1 5.26% 19
112 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 20 10 50% 6 30% 2 10% 2 10% 20
113 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 19 10 52.63% 5 26.32% 3 15.79% 1 5.26% 19
114 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 24 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
115 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 18 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
116 โรงเรียนบ้านปะอาว 24 10 45.45% 3 13.64% 8 36.36% 1 4.55% 22
117 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 16 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
118 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 21 9 47.37% 7 36.84% 3 15.79% 0 0% 19
119 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 30 9 40.91% 5 22.73% 5 22.73% 3 13.64% 22
120 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 19 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
121 โรงเรียนบ้านสระภู 16 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
122 โรงเรียนบ้านทุ่ม 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
123 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 14 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
124 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 34 8 27.59% 10 34.48% 8 27.59% 3 10.34% 29
125 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 17 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
126 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 17 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
127 โรงเรียนบ้านหนองยาง 15 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
128 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 13 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
129 โรงเรียนเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 22 7 31.82% 7 31.82% 6 27.27% 2 9.09% 22
130 โรงเรียนบ้านจาน 16 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
131 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
132 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 17 7 43.75% 1 6.25% 5 31.25% 3 18.75% 16
133 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 17 6 37.5% 8 50% 2 12.5% 0 0% 16
134 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 21 6 35.29% 6 35.29% 3 17.65% 2 11.76% 17
135 โรงเรียนบ้านกงพาน 18 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
136 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 19 6 31.58% 3 15.79% 8 42.11% 2 10.53% 19
137 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 12 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
138 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 15 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
139 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 16 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
140 โรงเรียนบ้านโนนลาน 16 6 50% 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 12
141 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 23 5 25% 7 35% 7 35% 1 5% 20
142 โรงเรียนบ้านหว้า 16 5 33.33% 7 46.67% 3 20% 0 0% 15
143 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 13 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
144 โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 15 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
145 โรงเรียนบ้านขวาว 12 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
146 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
147 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
148 โรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
149 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
150 โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 10 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
151 โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
152 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
153 โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 8 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
154 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 15 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
155 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 26 4 22.22% 7 38.89% 4 22.22% 3 16.67% 18
156 โรงเรียนบ้านห่อง 13 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 4 30.77% 13
157 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
158 โรงเรียนบ้านหนองกก 10 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
159 โรงเรียนหนองม้า 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
160 โรงเรียนบ้านหมากยาง 7 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
161 โรงเรียนบ้านสะเดา 16 3 21.43% 8 57.14% 3 21.43% 0 0% 14
162 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 22 3 13.64% 7 31.82% 4 18.18% 8 36.36% 22
163 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 13 3 25% 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 12
164 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 15 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 14
165 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 15 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
166 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 13 3 27.27% 2 18.18% 6 54.55% 0 0% 11
167 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 10 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
168 โรงเรียนบ้านโดด 14 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
169 โรงเรียนบ้านเขวา 9 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
170 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
171 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
172 โรงเรียนบ้านกุง 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
173 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
175 โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.๒) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 9 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
179 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 7 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
180 โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
181 โรงเรียนบ้านอะลาง 9 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
182 โรงเรียนบ้านพงพรต 10 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
183 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 8 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
185 โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 7 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
186 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
187 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
188 โรงเรียนบ้านท่า 6 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
189 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
190 โรงเรียนบ้านปลาขาว 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
191 โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 5 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่(0818719591) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]