หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย หลังห้องประชุมจุลมณี(ทางเข้า) 20 ก.ย. 2556 09.30
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย หลังห้องประชุมอาคารจุลมณี(ทางเข้า) 20 ก.ย. 2556 09.30
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย อาคารใหม่ ชั้น ๒ 20 ก.ย. 2556 09.30
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารใหม่ 20 ก.ย. 2556 09.30
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารใหม่ 20 ก.ย. 2556 09.30
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย อาคารใหม่ ชั้น ๒ (ห้องติดบันไดทิศตะวันตก) 20 ก.ย. 2556 09.30
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย อาคารใหม่(ชั้น ๒) 20 ก.ย. 2556 09.30
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย อาคารใหม่(ชั้น ๒) 20 ก.ย. 2556 09.30
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย อาคารใหม่(ชั้น ๒) 20 ก.ย. 2556 09.30
-
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ห้องประสะกำแพงใหญ่ 20 ก.ย. 2556 09.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ห้องประชุมศรีอุทุมพร 20 ก.ย. 2556 09-10.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ห้องประชุมศรีอุทุมพร 20 ก.ย. 2556 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่(0818719591) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]