หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย  
2 ศูนย์ OTOP ที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย  
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
4 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค.๕๓)  
5 ห้องประชุมเทศบาลตำบลกำแพง  
6 โรงเรียนกำแพง  
7 โรงเรียนบ้านโนนสูง นายอารีย์ มณีนิล  
8 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม  
9 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยา อ.ห้วยทับทัน  
10 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  
11 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา  
12 โรงเรียนเคียวนำ ห้องประชุมรัชนี ศรีศิลป์ กองเลขานุการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่(0818719591) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]