หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ระหว่าง เดือนตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2556   6 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   11 ต.ค. 2556   12 ต.ค. 2556   13 ต.ค. 2556   14 ต.ค. 2556   15 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมเพชร 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมเพชร (ระเบียงด้านหน้า) 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมเพชร 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โรงรถ 1 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมเพชร 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โรงรถ 1 11 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารปาริชาต ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2556 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารปาริชาต ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก 11 ต.ค. 2556 09.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนข่า ห้องโสตฯ 11 ต.ค. 2556 09.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารเฟื่องฟ้า ชั้นล่าง ด้านหน้าและด้านข้างห้องสมุด 11 ต.ค. 2556 09.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ด้านนอกอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 11 ต.ค. 2556 09.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนข่า เต็นท์สนามบาสฯ 11 ต.ค. 2556 09.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารลำดวน ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก 2 ห้อง 11 ต.ค. 2556 09.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโพนข่า ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2556 09.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า เวทีใต้อาคารลำดวน 11 ต.ค. 2556 09.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโพนข่า ห้องประชุม 11 ต.ค. 2556 09.00
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า เวทีใต้อาคารลำดวน 11 ต.ค. 2556 09.00
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโพนข่า ห้องประชุม 11 ต.ค. 2556 13.00
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารต้นสน ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 11 ต.ค. 2556 09.00
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารปาริชาต ห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2556 09.00
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนข่า ห้องศิลปะ อาคาร 3 11 ต.ค. 2556 09.00
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารต้นสนด้านทิศใต้ 2 ห้อง 11 ต.ค. 2556 09.00
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารลำดวน ด้านทิศตะวันตก 2 ห้อง 11 ต.ค. 2556 09.00
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนข่า ห้องอนุบาล 1 อาคาร 1 11 ต.ค. 2556 09.00
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ห้องจริยธรรม 11 ต.ค. 2556 09.00
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโพนข่า ห้องสมุด 11 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงอาหาร 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงอาหาร 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงอาหาร 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงอาหาร 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงอาหาร 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงอาหาร 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงอาหาร 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00 น.
8 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ห้องดนตรีไทย 11 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
9 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ห้องดนตรีไทย 11 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
10 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ห้องดนตรีไทย 11 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
11 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ห้องดนตรีไทย 11 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
12 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ห้องดนตรีไทย 11 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
13 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ห้องดนตรีไทย 11 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ห้องดนตรีไทย 11 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
15 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ห้องดนตรีไทย 11 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
16 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ห้องดนตรีไทย 11 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ หอประชุม/โรงอาหาร (ด้านทิศตะวันออก) 11 ต.ค. 2556 09.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ หอประชุม/โรงอาหาร (ด้านทิศตะวันตก) 11 ต.ค. 2556 09.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ (ด้านทิศตะวันออก) 11 ต.ค. 2556 09.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ (ด้านทิศตะวันตก) 11 ต.ค. 2556 09.00
5 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อาคารเรียน 3 ชั้น 3 (ห้องเรียนห้องที่ 2 นับจากด้านตะวันออก) 11 ต.ค. 2556 09.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อาคารเรียน 3 ชั้น 3 (ห้องเรียนห้องที่ 1 นับจากด้านตะวันออก) 11 ต.ค. 2556 09.00
7 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ลานกิจกรรม ระหว่างหอประชุม –โรงอาหาร (ด้านทิศตะวันออก) 11 ต.ค. 2556 09.00
8 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ลานกิจกรรม ระหว่างหอประชุม –โรงอาหาร (ด้านทิศตะวันตก) 11 ต.ค. 2556 09.00
9 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00 น.
10 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต(มัธยม) ห้อง ม.2/2 11 ต.ค. 2556 09.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต(มัธยม) ห้อง ม.3 11 ต.ค. 2556 09.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต(มัธยม) ห้องวิทยาศาสตร์ 11 ต.ค. 2556 09.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต(มัธยม) ห้อง ม.1/1 11 ต.ค. 2556 09.00
5 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต(มัธยม) ห้องประชุม 11 ต.ค. 2556 09.00
6 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต(มัธยม) ห้อง ม.2/1 11 ต.ค. 2556 09.00
7 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต(มัธยม) ห้อง ม.2/1 11 ต.ค. 2556 09.00
8 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต(มัธยม) ห้อง ม.1/2 11 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เวทีปฐมวัย 3 ขวบ 10 ต.ค. 2556
11 ต.ค. 2556
09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]