หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ระหว่าง เดือนตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ห้องประชุม 80 ปี 10 ต.ค. 2556 09.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ห้องประชุมจินดามณี 10 ต.ค. 2556 09.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต(มัธยม) ห้อง ม.2/2 11 ต.ค. 2556 09.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อาคาร 5 ห้อง ป.6/1 10 ต.ค. 2556 09.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อาคาร 5 ห้อง ป.6/3 10 ต.ค. 2556 09.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต(มัธยม) ห้อง ม.3 11 ต.ค. 2556 09.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต หอประชุม 10 ต.ค. 2556 09.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต(มัธยม) ห้องวิทยาศาสตร์ 11 ต.ค. 2556 09.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อาคาร 5 ห้อง ป.6/2 10 ต.ค. 2556 09.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต(มัธยม) ห้อง ม.1/1 11 ต.ค. 2556 09.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต(มัธยม) ห้องประชุม 11 ต.ค. 2556 09.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อาคาร 3 ห้อง ป.1/5 10 ต.ค. 2556 09.00
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต(มัธยม) ห้อง ม.2/1 11 ต.ค. 2556 09.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต(มัธยม) ห้อง ม.2/1 11 ต.ค. 2556 09.00
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต โรงอาหาร 10 ต.ค. 2556 09.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต(มัธยม) ห้อง ม.1/2 11 ต.ค. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]