หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ระหว่าง เดือนตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารปาริชาต ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2556 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารปาริชาต ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก 11 ต.ค. 2556 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนข่า ห้องโสตฯ 11 ต.ค. 2556 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารเฟื่องฟ้า ชั้นล่าง ด้านหน้าและด้านข้างห้องสมุด 11 ต.ค. 2556 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ด้านนอกอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 11 ต.ค. 2556 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนข่า เต็นท์สนามบาสฯ 11 ต.ค. 2556 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารลำดวน ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก 2 ห้อง 11 ต.ค. 2556 09.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโพนข่า ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2556 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า เวทีใต้อาคารลำดวน 11 ต.ค. 2556 09.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโพนข่า ห้องประชุม 11 ต.ค. 2556 09.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า เวทีใต้อาคารลำดวน 11 ต.ค. 2556 09.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโพนข่า ห้องประชุม 11 ต.ค. 2556 13.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารต้นสน ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 11 ต.ค. 2556 09.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารปาริชาต ห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2556 09.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนข่า ห้องศิลปะ อาคาร 3 11 ต.ค. 2556 09.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารต้นสนด้านทิศใต้ 2 ห้อง 11 ต.ค. 2556 09.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารลำดวน ด้านทิศตะวันตก 2 ห้อง 11 ต.ค. 2556 09.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนข่า ห้องอนุบาล 1 อาคาร 1 11 ต.ค. 2556 09.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ห้องจริยธรรม 11 ต.ค. 2556 09.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโพนข่า ห้องสมุด 11 ต.ค. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]