หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ระหว่าง เดือนตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ห้องสอบ ป.4/1(เก็บตัวห้อง ป.4/2) 10 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัวรวมทุกกิจกรรม ที่อาคารอเนกประสงค์ ตังแต่เวลา 07.30 - 08.40 น.
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ห้องสอบ ป.4/4(เก็บตัวห้อง ป.4/3) 10 ต.ค. 2556 09.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ห้อง ป.3/1 –ป.3/2 10 ต.ค. 2556 09.00
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ห้องสอบที่ 1 ป.5/1 ,ห้องสอบที่ 2 ป.5/2 10 ต.ค. 2556 09.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ห้องสอบที่ 1 ป.5/3 , ห้องสอบที่ 1 ป.5/3 10 ต.ค. 2556 09.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ห้อง ป.3/3 –ป.3/4 10 ต.ค. 2556 09.00
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อาคารอเนกประสงค์ด้านทิศเหนือ 10 ต.ค. 2556 09.00
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อาคารอเนกประสงค์ด้านทิศใต้ 10 ต.ค. 2556 09.00
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อาคารอเนกประสงค์ด้านทิศตะวันออก 10 ต.ค. 2556 09.00
-
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ห้องดูหนัง ฟังเพลง 10 ต.ค. 2556 09.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ห้องสอบที่ 1 ป.6/1, ห้องสอบที่ 2 ป.6/2, ห้องสอบที่ 3 ป.6/3, ห้องสอบที่ 4 ป.6/4 10 ต.ค. 2556 09.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ห้อง ม.1 – ม.2 10 ต.ค. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]