หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 141 1.000 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 16
2 142 1.000 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 19
3 143 1.000 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 16
4 144 2.000 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 20
5 145 2.000 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 21
6 146 2.000 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 14
7 147 3.000 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 13
8 148 3.000 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 8
9 149 4.000 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 4
10 150 4.000 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 2
11 152 5.000 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 1
12 153 5.000 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 1
13 154 6.000 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 24
14 155 6.000 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
15 156 6.000 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 21
16 164 7.000 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 23
17 165 7.000 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 23
18 166 7.000 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 22
19 169 8.000 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 21
20 170 8.000 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 7

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3www.surin3.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]