หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 723 1.100 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
2 724 1.200 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
3 725 2.100 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
4 726 2.200 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
5 727 3.100 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
6 728 3.200 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
7 729 4.100 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
8 730 4.200 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
9 731 5.100 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 ทีม 30 คน/ครู 7 คน 2
10 732 5.100 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 ทีม 30 คน/ครู 7 คน 1

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3www.surin3.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]