หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 12
2 คณิตศาสตร์ 12
3 วิทยาศาสตร์ 15
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 6
6 ศิลปะ 73
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 34
8 ภาษาต่างประเทศ 16
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 20
10 กิจกรรมท้องถิ่น 10
11 ปฐมวัย 3
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย 17
13 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ 12
14 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
15 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา 6
16 เรียนร่วม - ศิลปะ 33
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 41

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3www.surin3.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]