หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 47 34 72.34% 8 17.02% 3 6.38% 2 4.26% 47
2 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 53 26 52% 10 20% 6 12% 8 16% 50
3 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 59 25 43.1% 15 25.86% 9 15.52% 9 15.52% 58
4 โรงเรียนบ้านตะโนน 35 25 73.53% 2 5.88% 1 2.94% 6 17.65% 34
5 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 46 24 52.17% 10 21.74% 3 6.52% 9 19.57% 46
6 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 36 22 62.86% 7 20% 4 11.43% 2 5.71% 35
7 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 35 19 54.29% 10 28.57% 3 8.57% 3 8.57% 35
8 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 39 19 51.35% 8 21.62% 4 10.81% 6 16.22% 37
9 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 26 19 73.08% 5 19.23% 2 7.69% 0 0% 26
10 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 31 19 63.33% 4 13.33% 3 10% 4 13.33% 30
11 โรงเรียนบ้านสะเดา 45 18 40.91% 11 25% 5 11.36% 10 22.73% 44
12 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 37 18 52.94% 3 8.82% 5 14.71% 8 23.53% 34
13 โรงเรียนบ้านอำปึล 29 17 60.71% 5 17.86% 2 7.14% 4 14.29% 28
14 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 26 17 68% 2 8% 2 8% 4 16% 25
15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 35 16 45.71% 11 31.43% 5 14.29% 3 8.57% 35
16 โรงเรียนบ้านตาโมม 30 16 53.33% 10 33.33% 2 6.67% 2 6.67% 30
17 โรงเรียนบ้านโจรก 32 16 50% 9 28.13% 3 9.38% 4 12.5% 32
18 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 39 16 48.48% 8 24.24% 6 18.18% 3 9.09% 33
19 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 39 15 39.47% 10 26.32% 7 18.42% 6 15.79% 38
20 โรงเรียนบ้านแนงมุด 24 14 60.87% 7 30.43% 1 4.35% 1 4.35% 23
21 โรงเรียนบ้านละมงค์ 29 14 53.85% 6 23.08% 1 3.85% 5 19.23% 26
22 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 23 14 60.87% 6 26.09% 0 0% 3 13.04% 23
23 โรงเรียนบ้านโคกไทร 27 14 53.85% 5 19.23% 4 15.38% 3 11.54% 26
24 โรงเรียนบ้านจารย์ 23 14 60.87% 4 17.39% 3 13.04% 2 8.7% 23
25 โรงเรียนปราสาท 21 14 77.78% 1 5.56% 1 5.56% 2 11.11% 18
26 โรงเรียนบ้านอาโพน 31 13 43.33% 9 30% 2 6.67% 6 20% 30
27 โรงเรียนบ้านกระสัง 20 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
28 โรงเรียนบ้านมะเมียง 28 13 50% 3 11.54% 6 23.08% 4 15.38% 26
29 โรงเรียนบ้านตานี 22 12 54.55% 9 40.91% 1 4.55% 0 0% 22
30 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 33 12 36.36% 5 15.15% 7 21.21% 9 27.27% 33
31 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 23 12 52.17% 5 21.74% 0 0% 6 26.09% 23
32 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 24 12 54.55% 2 9.09% 5 22.73% 3 13.64% 22
33 โรงเรียนบ้านลังโกม 34 11 33.33% 11 33.33% 5 15.15% 6 18.18% 33
34 โรงเรียนบ้านตาพราม 38 11 30.56% 8 22.22% 3 8.33% 14 38.89% 36
35 โรงเรียนบ้านกะดาด 24 11 45.83% 6 25% 3 12.5% 4 16.67% 24
36 โรงเรียนบ้านแสนกาง 19 11 57.89% 4 21.05% 4 21.05% 0 0% 19
37 โรงเรียนบ้านกูน 24 11 47.83% 2 8.7% 5 21.74% 5 21.74% 23
38 โรงเรียนบ้านโสน 17 11 64.71% 2 11.76% 1 5.88% 3 17.65% 17
39 โรงเรียนบ้านด่าน 29 10 34.48% 8 27.59% 7 24.14% 4 13.79% 29
40 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 26 10 40% 8 32% 2 8% 5 20% 25
41 โรงเรียนบ้านสระทอง 21 10 50% 7 35% 0 0% 3 15% 20
42 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 24 10 43.48% 6 26.09% 2 8.7% 5 21.74% 23
43 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 21 10 47.62% 5 23.81% 2 9.52% 4 19.05% 21
44 โรงเรียนบ้านศรีนวล 16 10 62.5% 4 25% 0 0% 2 12.5% 16
45 โรงเรียนบ้านตะเคียน 32 10 33.33% 3 10% 5 16.67% 12 40% 30
46 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 20 10 50% 3 15% 4 20% 3 15% 20
47 โรงเรียนบ้านสะแร 16 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
48 โรงเรียนบ้านน้อย 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
49 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 20 9 50% 8 44.44% 1 5.56% 0 0% 18
50 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 25 9 37.5% 6 25% 3 12.5% 6 25% 24
51 โรงเรียนอมรินทราวารี 25 9 37.5% 5 20.83% 5 20.83% 5 20.83% 24
52 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 17 9 52.94% 5 29.41% 0 0% 3 17.65% 17
53 โรงเรียนบ้านรุน 25 9 37.5% 4 16.67% 4 16.67% 7 29.17% 24
54 โรงเรียนบ้านขอนแตก 16 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
55 โรงเรียนบ้านทมอ 20 8 40% 7 35% 3 15% 2 10% 20
56 โรงเรียนบ้านตาเมียง 24 8 33.33% 6 25% 4 16.67% 6 25% 24
57 โรงเรียนบ้านวังปลัด 21 8 40% 6 30% 4 20% 2 10% 20
58 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 18 8 44.44% 6 33.33% 3 16.67% 1 5.56% 18
59 โรงเรียนบ้านสะกาด 23 8 36.36% 6 27.27% 2 9.09% 6 27.27% 22
60 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 16 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
61 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 18 8 44.44% 4 22.22% 1 5.56% 5 27.78% 18
62 โรงเรียนบ้านสน 20 8 40% 3 15% 4 20% 5 25% 20
63 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 16 8 50% 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
64 โรงเรียนประชาสามัคคี 16 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
65 โรงเรียนบ้านตรวจ 13 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
66 โรงเรียนบ้านจรัส 17 8 47.06% 2 11.76% 5 29.41% 2 11.76% 17
67 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 17 8 50% 2 12.5% 2 12.5% 4 25% 16
68 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 13 8 66.67% 0 0% 4 33.33% 0 0% 12
69 โรงเรียนบ้านอุโลก 11 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
70 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 29 7 24.14% 12 41.38% 4 13.79% 6 20.69% 29
71 โรงเรียนบ้านโคกทม 24 7 35% 8 40% 2 10% 3 15% 20
72 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 18 7 41.18% 5 29.41% 1 5.88% 4 23.53% 17
73 โรงเรียนบ้านรันเดง 12 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
74 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 24 7 33.33% 4 19.05% 4 19.05% 6 28.57% 21
75 โรงเรียนบ้านเถกิง 14 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
76 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 13 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
77 โรงเรียนบ้านหลัก 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
78 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
79 โรงเรียนบ้านสวายซอ 14 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 14
80 โรงเรียนบ้านโนนสบาย 12 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 3 25% 12
81 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 16 7 53.85% 1 7.69% 1 7.69% 4 30.77% 13
82 โรงเรียนบ้านละเอาะ 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
83 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 9 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
84 โรงเรียนบ้านเสกกอง 16 6 37.5% 9 56.25% 0 0% 1 6.25% 16
85 โรงเรียนบ้านบักจรัง 17 6 37.5% 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
86 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 13 6 46.15% 6 46.15% 0 0% 1 7.69% 13
87 โรงเรียนบ้านคลอง 19 6 33.33% 5 27.78% 4 22.22% 3 16.67% 18
88 โรงเรียนบ้านบัวเชด 15 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
89 โรงเรียนบ้านกะปู 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
90 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
91 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
92 โรงเรียนบ้านโดง 10 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 0 0% 9
93 โรงเรียนบ้านสำโรง 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
94 โรงเรียนบ้านสังขะ 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
95 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 14 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
96 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 15 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
97 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 12 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
98 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 12 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 3 25% 12
99 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 14 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 5 35.71% 14
100 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
101 โรงเรียนบ้านนาครอง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
102 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
103 โรงเรียนหนองโสนวิทยา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
104 โรงเรียนบ้านโคกบุ 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
105 โรงเรียนบ้านโคกสมอง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
106 โรงเรียนบ้านกุง 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
107 โรงเรียนบ้านตาเบา 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
108 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
109 โรงเรียนบ้านตาวร 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
110 โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านสองสะโกม 15 4 28.57% 6 42.86% 0 0% 4 28.57% 14
113 โรงเรียนบ้านศรีสวาย 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
114 โรงเรียนบ้านแดง 14 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 4 30.77% 13
115 โรงเรียนบ้านโอทะลัน 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
116 โรงเรียนบ้านปวงตึก 11 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
117 โรงเรียนบ้านถนนชัย 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
118 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
119 โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
120 โรงเรียนบ้านชำเบง 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
121 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
122 โรงเรียนบ้านกล้วย 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
123 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
124 โรงเรียนบ้านสวาย 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
125 โรงเรียนบ้านร่มเย็น 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
126 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
127 โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
128 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
129 โรงเรียนเทศบาลสังขะ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
130 โรงเรียนเพียงหลวง ๘ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
131 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านปราสาท 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
133 โรงเรียนบ้านหนองจูบ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
135 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 9 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
136 โรงเรียนบ้านสกล 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
137 โรงเรียนบ้านทำนบ 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
138 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 11 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
139 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
140 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
141 โรงเรียนบ้านทัพทัน 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
142 โรงเรียนบ้านสนบ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
143 โรงเรียนบ้านพนมดิน 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
144 โรงเรียนบ้านโคกกรม 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
145 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
146 โรงเรียนจตุคามวิทยา 10 3 30% 2 20% 1 10% 4 40% 10
147 โรงเรียนบ้านตาวัง 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
148 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
149 โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
150 โรงเรียนบ้านเสรียง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
151 โรงเรียนบ้านโชค 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
152 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
153 โรงเรียนบ้านบักดอก 12 3 30% 1 10% 1 10% 5 50% 10
154 โรงเรียนบ้านคูตัน 9 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 9
155 โรงเรียนบ้านอำปึลกง 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
156 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
157 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
158 โรงเรียนบ้านมหาชัย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
159 โรงเรียนบ้านละลมระไซ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
160 โรงเรียนบ้านไทยเดิม 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
161 โรงเรียนบ้านตาลวก 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
162 โรงเรียนบ้านตราด 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
163 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
164 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 12 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
165 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
166 โรงเรียนบ้านปลัด 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
167 โรงเรียนบ้านคะนา 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
168 โรงเรียนบ้านจีกแดก 12 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 12
169 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
170 โรงเรียนบ้านนา 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
171 โรงเรียนบ้านสวาท 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
172 โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
173 โรงเรียนบ้านถนน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
174 โรงเรียนจบก(ปราสาท) 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
175 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
176 โรงเรียนบ้านออดราษฎ์สามัคคี 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
177 โรงเรียนบ้านจบก (บัวเชด) 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
178 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 8 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 7
179 โรงเรียนมหาราช 4 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
180 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
181 โรงเรียนบ้านสมุด 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
182 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านบุอันโนง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
185 โรงเรียนดมวิทยาคาร 8 2 25% 0 0% 2 25% 4 50% 8
186 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
187 โรงเรียนบ้านจังเอิล 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
188 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านอาวอก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
190 โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
191 โรงเรียนบ้านโพนชาย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
192 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านโพนทอง 10 1 10% 6 60% 3 30% 0 0% 10
197 โรงเรียนบ้านหนองแวง 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
198 โรงเรียนบ้านไทร 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
199 โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
200 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
201 โรงเรียนบ้านลันแต้ 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
202 โรงเรียนบ้านหนองยาว 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
203 โรงเรียนบ้านตอกตรา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
204 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
205 โรงเรียนบ้านณรงค์ 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
206 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
207 โรงเรียนไพลศึกษาคาร 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
208 โรงเรียนบ้านก็วล 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
209 โรงเรียนบ้านสีโค 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
210 โรงเรียนบ้านลำพุก 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
211 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านตาแตรว 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
212 โรงเรียนเจริญสุข 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
213 โรงเรียนบ้านตาคง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
214 โรงเรียนบ้านตายัวะ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
215 โรงเรียนบ้านสนวน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
216 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
217 โรงเรียนบ้านโคลด 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
218 โรงเรียนบ้านคูขาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านพนม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านห้วยปูน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านอังกอล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 7 0 0% 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 7
223 โรงเรียนบ้านลำหาด 8 0 0% 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 8
224 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514) 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
225 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 5 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
226 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
227 โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
228 โรงเรียนบ้านศาลา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
229 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
230 โรงเรียนบ้านจีกแดก(ปราสาท) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านชำสมิง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านกู่ 5 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
234 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
235 โรงเรียนบ้านกระวัน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
236 โรงเรียนบ้านเตาแดก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
237 โรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
238 โรงเรียนตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
239 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3www.surin3.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]