หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   10 ส.ค. 2556   11 ส.ค. 2556   17 ส.ค. 2556   18 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) อาคารดีลอยท์ 11 ส.ค. 2556 09.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) อาคารดีลอยท์ 11 ส.ค. 2556 09.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) อาคารดีลอยท์ 11 ส.ค. 2556 09.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) อาคารดีลอยท์ 11 ส.ค. 2556 09.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) อาคารดีลอยท์ 11 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท โรงอาหารโรงเรียนปราสาท 11 ส.ค. 2556 08.30-12.00
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท โรงอาหารโรงเรียนปราสาท 11 ส.ค. 2556 13.00-16.30
3 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท โรงจอดรถ โรงเรียนปราสาท 11 ส.ค. 2556 13.30-16.30
4 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท โรงจอดรถ โรงเรียนปราสาท 11 ส.ค. 2556 08.30-12.00
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 11 ส.ค. 2556 08.30-12.00
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราสาท เวทีร่มไทร 11 ส.ค. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม เต็นท์หลังที่ 1-2 หน้าอาคารเอนกประสงค์ 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม เต็นท์หลังที่ 1-2 หน้าอาคารเอนกประสงค์ 11 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม เต็นท์หลังที่ 3-4 บนถนนหน้าอาคาร 1-2 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม เต็นท์หลังที่ 3-4 บนถนนหน้าอาคาร 1-2 11 ส.ค. 2556 13.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ด้านหลังอาคาร 1 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ด้านหน้าอาคาร 1 11 ส.ค. 2556 13.00-16'00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม เต็นท์หลังที่ 5 และศาลาหน้าอาคาร1 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ด้านหน้าอาคาร 4 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม เต็นท์หลังที่ 5 และศาลาหน้าอาคาร1 11 ส.ค. 2556 13.00-16'00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม หน้าอาคาร 4 11 ส.ค. 2556 13.00-16.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม โรงอาหาร 11 ส.ค. 2556 13.00-16'00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม อาคารเอนกประสงค์ 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนปราสาท อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 ส.ค. 2556 13.00-16.00
14 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม อาคารเอนกประสงค์ 11 ส.ค. 2556 13.00-16.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม โรงอาหาร 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม โรงอาหาร 11 ส.ค. 2556 13.00-16'00
17 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ด้านอาคาร 1 11 ส.ค. 2556 13.00-16'00
18 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) อาคารกลาง (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
19 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนปราสาท อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
20 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 11 ส.ค. 2556 09.00-15.00
21 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 11 ส.ค. 2556 09.00-12.00
22 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) อาคารกลาง (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สนามวอลเลย์บอล 11 ส.ค. 2556 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สนามฟุตบอล 11 ส.ค. 2556 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม (Camping) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สนามฟุตบอล 11 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี หอประชุม 11 ส.ค. 2556 09.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี เวทีหลังห้องพักครู 11 ส.ค. 2556 09.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้องคุณธรรม 11 ส.ค. 2556 09.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้องสมุด 11 ส.ค. 2556 09.00 - 15.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้องวิทยาศาสตร์ 11 ส.ค. 2556 09.00 - 15.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๕ 11 ส.ค. 2556 09.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๖ 11 ส.ค. 2556 09.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้องอนุบาล ๑ 11 ส.ค. 2556 09.00
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้องอนุบาล ๒ 11 ส.ค. 2556 09.00
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้องลูกเสือ 11 ส.ค. 2556 09.00
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๔ 11 ส.ค. 2556 09.00
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๒ 11 ส.ค. 2556 09.00
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๑ 11 ส.ค. 2556 09.00
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้องเด็กพิการเรียนร่วม 11 ส.ค. 2556 09.00
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๓ 11 ส.ค. 2556 09.00
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ (Goodness Marching Contest for 5 Basic Moral - GMC) ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สนามฟุตบอล 11 ส.ค. 2556 09.00
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ (Goodness Marching Contest for 5 Basic Moral - GMC) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สนามฟุตบอล 11 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมสำนักงาน 11 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร หอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมใหญ่ 11 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร หอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมใหญ่ 11 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3www.surin3.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]