หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป 3/1 18 ส.ค. 2556 2 - 3 นาที
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป 3/2 18 ส.ค. 2556 3-4 นาที
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ป 3/3 18 ส.ค. 2556 4-5 นาที
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป 3/4 18 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป 3/5 18 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ป 5/1 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ป 5/2 18 ส.ค. 2556 5-6 นาที
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป 5/3 18 ส.ค. 2556 6-7 นาที
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ป 5/4 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป5/5 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร หอประชุม ชั้น หอประชุม ห้อง หอประชุม 18 ส.ค. 2556 10 นาที
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป1/1 18 ส.ค. 2556 2 นาที
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป1/2 18 ส.ค. 2556 3 นาที
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป1/3 18 ส.ค. 2556 3 นาที
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป1/4 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ป1/5 18 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-


เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3www.surin3.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]