หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารประถมศึกษา ห้อง 101 -102 18 ส.ค. 2556 09.00-10.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารประถมศึกษา ห้อง 103 - 104 18 ส.ค. 2556 09.00-10.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารประถมศึกษา ห้อง 105 - 106 18 ส.ค. 2556 09.00-10.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท เต๊นท์ถนนหน้าอาคารมัธยม ห้อง เต๊นท์ หลังที่ 1 - 4 18 ส.ค. 2556 09.00-15.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท เต๊นท์ถนนหน้าอาคารมัธยม ห้อง เต๊นท์ หลังที่ 5 - 8 18 ส.ค. 2556 09.00-15.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท เต๊นท์ถนนหน้าอาคารมัธยม ห้อง เต๊นท์ หลังที่ 9 - 12 18 ส.ค. 2556 09.00-15.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารมัธยมศึกษา ห้อง 305 - 306 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารมัธยมศึกษา ห้อง 307 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารพลศึกษา 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท หอประชุม 18 ส.ค. 2556 10.00-12.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท หอประชุม 18 ส.ค. 2556 09.00-10.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท หอประชุม 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารอนุบาล ห้อง 201 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารอนุบาล ห้อง 202 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารอนุบาล ห้อง 203 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารมัธยมศึกษา ห้อง 304 18 ส.ค. 2556 09.00 - 15.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารมัธยมศึกษา ห้อง 303 18 ส.ค. 2556 09.00 - 15.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาคารมัธยมศึกษา ห้อง 302 18 ส.ค. 2556 09.00 - 15.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท วัดนิคมพัฒนาราม ห้อง โบสถ์ 18 ส.ค. 2556 09.00 - 15.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท วัดนิคมพัฒนาราม ห้อง ศาลาการเปรียญใหญ่ 18 ส.ค. 2556 09.00 - 15.00
-


เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3www.surin3.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]