หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สนามวอลเลย์บอล 11 ส.ค. 2556 09.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สนามฟุตบอล 11 ส.ค. 2556 09.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม (Camping) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สนามฟุตบอล 11 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี หอประชุม 11 ส.ค. 2556 09.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี เวทีหลังห้องพักครู 11 ส.ค. 2556 09.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้องคุณธรรม 11 ส.ค. 2556 09.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้องสมุด 11 ส.ค. 2556 09.00 - 15.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้องวิทยาศาสตร์ 11 ส.ค. 2556 09.00 - 15.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๕ 11 ส.ค. 2556 09.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๖ 11 ส.ค. 2556 09.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้องอนุบาล ๑ 11 ส.ค. 2556 09.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้องอนุบาล ๒ 11 ส.ค. 2556 09.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้องลูกเสือ 11 ส.ค. 2556 09.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๔ 11 ส.ค. 2556 09.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๒ 11 ส.ค. 2556 09.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๑ 11 ส.ค. 2556 09.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้องเด็กพิการเรียนร่วม 11 ส.ค. 2556 09.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ห้อง ป.๓ 11 ส.ค. 2556 09.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ (Goodness Marching Contest for 5 Basic Moral - GMC) ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สนามฟุตบอล 11 ส.ค. 2556 09.00
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ (Goodness Marching Contest for 5 Basic Moral - GMC) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สนามฟุตบอล 11 ส.ค. 2556 09.00
-


เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3www.surin3.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]