หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) หมู่ 1 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 นายกิตติพงศ์ มังกร https://maps.google.co.th/maps?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1(%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81 0879577058
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท หมู่ 5 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 นายอมรเดช ดีนาน Google map 081-9442675
3 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) หมู่ 1 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายสุภชัย ดัชถุยาวัตร   0848237394 , 044728
4 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) หมู่ที่ 14 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายประเสริฐ ใจกล้า   0868754426
5 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) หมู่ 4 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 นายสมพร จันทร์ไทย   0872400070
6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม หมู่ 1 ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 นายเสนอชัย สมถวิล   0833869963
7 โรงเรียนปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต ๓ สิบเอกบุญรัตน์ มงคล   081-9766772
8 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี บ้านแสรโบราณ หมู่ที่ ๔ ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ https://maps.google.co.th/maps?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5&hl=th&ie= 085-0156714
9 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายปรีชา กาบทอง https://maps.google.co.th/maps?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5+%E0%B8%95 0833846467
10 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร หมู่ 1 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายวิระ พิลาโสภา   085-6434217

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3www.surin3.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]