หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ณ เครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี
ระหว่าง วันที่ 3-9 เดือน ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   3 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   7 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์ 9 ต.ค. 2556 14.00 – 16.00น.
2 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2556 09.00 – 10.30น.
3 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2556 13.00 – 14.30 น.
4 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2556 10.30 – 12.00 น.
5 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2556 14.30 – 16.00 น.
6 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์ 9 ต.ค. 2556 09.00 – 10.30น.
7 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์ 9 ต.ค. 2556 09.00 – 10.30น.
8 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์ 9 ต.ค. 2556 10.30 – 11.00น.
9 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์ 9 ต.ค. 2556 11.00 – 12.00น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้อง 229 (คอมพิวเตอร์) 9 ต.ค. 2556 09.00 – 14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 4 ปฐมวัย (ห้องโถง ) 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 4 ปฐมวัย (ห้องโถง ) 9 ต.ค. 2556 13.00-15 .00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 4 9 ต.ค. 2556 09.00-10.30
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 2 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 3 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 3 ห้อง ห้อง 1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 3 ห้อง ห้อง 2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 หอประชุม กศน. อำเภอชุมพลบุรี 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี หอประชุม ห้อง ห้องโถง 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี หอประชุม ห้อง ห้องโถง 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]