หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ณ เครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี
ระหว่าง วันที่ 3-9 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ (ด้านหลัง) 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ (ด้านหลัง) 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ (ด้านหลัง) 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมใหญ่ (ด้านหลัง) 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี โรงฝึกงาน 7 ต.ค. 2556 09.00 – 16.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี โรงฝึกงาน 8 ต.ค. 2556 09.00 – 11.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี โรงฝึกงาน 7 ต.ค. 2556 09.00 – 16.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี โรงฝึกงาน 8 ต.ค. 2556 09.00 – 11.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
12 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร1 ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
-
13 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 2 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้องศูนย์สื่อ 8 ต.ค. 2556 09.00 – 14.00
-
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้อง 229 (คอมพิวเตอร์) 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้อง 212 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้อง 229 (คอมพิวเตอร์) 9 ต.ค. 2556 09.00 – 14.00
-
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้อง 229 (คอมพิวเตอร์) 8 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
-
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้องศูนย์สื่อ 8 ต.ค. 2556 09.00 – 14.00
-
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้อง 229 (คอมพิวเตอร์) 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้อง 229 (คอมพิวเตอร์) 7 ต.ค. 2556 13.00 – 16.00
-
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้อง 229 (คอมพิวเตอร์) 7 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้องปฏิบัติการเคมี 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้องปฏิบัติการเคมี 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 2ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 8 ต.ค. 2556 09.00 – 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]