เปลี่ยนแปลงวันแข่งขัน
แจ้งเปลี่ยนวันแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  จาก  วันที่  3-4  ตุลาคม  2556  เป็น  วันที่  8-9  ตุลาคม  2556
วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 15:58 น.