แจ้งปิดระบบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูล
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเครือข่ายในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ตรวจสอบรายชื่อ นามสกุล นักเรียน ครูผู้ควบคุม ให้ถูกต้องเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัว ผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุม รวมทั้งแจ้ง admin ระดับเครือข่าย ตรวจสอบรายการแข่งขันทุกกิจกรรมในเครือข่ายให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ โดย ระบบ จะปิดระบบระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2556 เวลา 13:53 น.