หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ...
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/2 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/3 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/4 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/5 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/6 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/8 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ห้อง ป.5/2 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ห้อง ป.5/4 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ห้อง ป.5/5 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ห้อง ป.5/6 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมอนุบาล 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ห้อง ป.5/7 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ห้อง ป.5/8 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ห้อง ป.5/9 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องประชุมสระโบราณ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]