หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ...
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารสมบูรณ์ฯ ชั้น 3 ห้อง ป.4/7 , ป.4/8 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารสมบูรณ์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/9 , ป.5/7 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารบุญนาค ชั้น 3 ห้อง ป5/8 , ป.5/9 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ลานหน้าชั้นอนุบาล1/1 - อนุบาล 1/3 ห้อง ลานหน้าชั้นอนุบาล1/1 - อนุบาล 1/3 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ลานหน้าชั้นอนุบาล1/4 - อนุบาล 1/6 ห้อง ลานหน้าชั้นอนุบาล1/4 - อนุบาล 1/6 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ลานหน้าชั้นอนุบาล1/7 - อนุบาล 1/9 ห้อง ลานหน้าชั้นอนุบาล1/7 - อนุบาล 1/9 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารสมบูรณ์ฯ ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 , ป.4/5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารบุญนาค ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 , ป.5/6 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารบุญนาค ชั้น 3 ห้อง โสต 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารบุญนาค ชั้น 3 ห้อง โสต 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารบุญนาค ชั้น 3 ห้อง โสต 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารบุญนาค ชั้น 3 ห้อง โสต 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารสมบูรณ์ฯ ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 , ป.4/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารสมบูรณ์ฯ ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 , ป.5/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารสมบูรณ์ฯ ชั้น 1 ห้อง ป.5/2 , ป.5/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ (ศูนย์อาเซียน)อาคารห้องสมุดอรุณเบิกฟ้า ชั้น 1 ห้อง อาคารห้องสมุดอรุณเบิกฟ้า 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง หมอภาษา 8 ต.ค. 2556 09.00-1200
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 , ป.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 , ป.6/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพกษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 , ป.6/7 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]