หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ...
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ใต้อาคารใหม่ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ใต้อาคารใหม่ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ใต้อาคาร 4 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องสมุดเก่า 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอมฯ 1 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอมฯ 2 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ไอซีที ป.3 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ไอซีที ป.6 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]