หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ...
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือสุรินทร์ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์(สวนป่าหน้าค่าย) 8 ต.ค. 2556 09.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือสุรินทร์ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์(หลังป้ายชื่อค่ายฯ) 8 ต.ค. 2556 09.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือสุรินทร์ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์(หน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 6) 8 ต.ค. 2556 09.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ค่ายลูกเสือสุรินทร์ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์(ห้องประชุม) 8 ต.ค. 2556 09.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือสุรินทร์ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์(ห้องประชุม) 8 ต.ค. 2556 09.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือสุรินทร์ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์(ห้องอาหาร) 8 ต.ค. 2556 09.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 วัดไตรรัตนาราม ห้อง ศาลาการเปรียญ 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 วัดไตรรัตนาราม ห้อง ศาลาการเปรียญ 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือสุรินทร์ ตึกอำนวยการ(ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือสุรินทร์ อาคารอำนวยการชั้นล่าง 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ห้อง ป.3/4 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 7 ห้อง ป.3/6 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 วัดไตรรัตนาราม ห้อง ศาลาการเปรียญ 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 วัดไตรรัตนาราม ห้อง ศาลาการเปรียญ 8 ต.ค. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/8 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/9 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]