หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือสุรินทร์ ข้างราชมงคล ต. นอกเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์  
2 โรงเรียนตะตึงไถง ต. นอกเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายกายสิทธิ์ มุตะโสภา  
3 โรงเรียนบ้านสลักได ต. สลักได อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายรอบ สายกระสุน  
4 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ ต.แกใหญ่ อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายสมอ จรุทรัพย์สดใส  
5 โรงเรียนบ้านไถงตรง ต. นอกเมือง อ . เมือง จ. สุรินทร์ นายถวิล สายสุข  
6 โรงเรียนหนองโตง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  
7 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สมสวัสดิ์ นิลดำ   0898846314
8 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]