หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ณ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) อาคาร 1 ห้อง 1 - 2 9 ต.ค. 2556 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) อาคาร 1 ห้อง 1 - 2 9 ต.ค. 2556 13.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) อาคาร 1 ห้อง 1 - 2 10 ต.ค. 2556 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดขัวสูง (ภูคอกม้า) 9 ต.ค. 2556 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดขัวสูง (ภูคอกม้า) 9 ต.ค. 2556 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดขัวสูง (ภูคอกม้า) 9 ต.ค. 2556 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) อาคาร 1 ห้อง 3 9 ต.ค. 2556 09.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) อาคาร 1 ห้อง 3 9 ต.ค. 2556 13.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) เวทีใหญ่ 10 ต.ค. 2556 09.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) เวทีใหญ่ 10 ต.ค. 2556 10.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) เวทีใหญ่ 10 ต.ค. 2556 10.30
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) ชั้น แอร์ ห้อง ประดับเกียรติ 10 ต.ค. 2556 09.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) ชั้น แอร์ ห้อง ประดับเกียรติ 10 ต.ค. 2556 13.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) หอประชุม 10 ต.ค. 2556 09.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) 2 ห้อง 1-2 10 ต.ค. 2556 09.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) 2 ห้อง 3-4 10 ต.ค. 2556 09.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) 2 ห้อง 1-2 10 ต.ค. 2556 13.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 วัดขัวสูง (ภูคอกม้า) 10 ต.ค. 2556 09.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 วัดขัวสูง (ภูคอกม้า) 10 ต.ค. 2556 13.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.0892798899 (ในวันและเวลาราชการ)
และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง Facebook : @ศิลปหัตถกรรมสกลนคร เขตสาม (24 ซม.)
Facebook:ศิลปหัตถกรรมสกลนคร เขตสาม
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]