หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 268 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 19 69 30
2 179 โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 6 17 8
3 182 โรงเรียนคำเจริญวิทยา 6 23 10
4 153 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 19 44 27
5 085 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 22 59 29
6 177 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 1 1 1
7 047 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 17 41 27
8 142 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 36 187 61
9 042 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 25 40 39
10 096 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 19 42 32
11 213 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 18 24 24
12 020 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 14 26 21
13 136 โรงเรียนชุมชนส่องดาว 3 8 4
14 238 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น 10 38 18
15 183 โรงเรียนชุมพลศิกษา 2 2 2
16 131 โรงเรียนดอนยาวประชากรอุปการ 6 11 9
17 266 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 16 27 19
18 207 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 43 121 60
19 256 โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 0 0 0
20 158 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 33 84 46
21 205 โรงเรียนบ่านถ่อน ต.พันนา 6 8 8
22 044 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 3 29 9
23 119 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 40 83 57
24 009 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 17 23 19
25 079 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 0 0 0
26 151 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 4 10 6
27 052 โรงเรียนบ้านขมิ้น 2 3 3
28 178 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 39 80 55
29 175 โรงเรียนบ้านขาว 7 12 7
30 199 โรงเรียนบ้านคันชา 1 2 1
31 046 โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 0 0 0
32 140 โรงเรียนบ้านคำก้าว 0 0 0
33 032 โรงเรียนบ้านคำข่า 8 27 13
34 235 โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 1 2 2
35 204 โรงเรียนบ้านคำตานา(อรัญวาสวิทยา) 0 0 0
36 162 โรงเรียนบ้านคำนาดี 6 16 13
37 015 โรงเรียนบ้านคำบอน 4 5 4
38 128 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 5 5 5
39 125 โรงเรียนบ้านคำบ่อ 10 47 20
40 166 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 39 82 64
41 245 โรงเรียนบ้านคำสะแนน 4 7 5
42 195 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 10 48 14
43 257 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 0 0 0
44 208 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 7 46 16
45 034 โรงเรียนบ้านคำแหว 30 58 43
46 244 โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 2 4 3
47 134 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 20 40 33
48 180 โรงเรียนบ้านค้อใต้ 1 15 3
49 116 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 6 10 6
50 233 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 74 217 121
51 170 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 9 16 13
52 133 โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 0 0 0
53 141 โรงเรียนบ้านชัยชนะ 21 43 33
54 065 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 6 18 8
55 111 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 11 28 14
56 169 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 7 11 10
57 251 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 6 10 8
58 129 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 4 6 6
59 254 โรงเรียนบ้านดงบาก 29 80 55
60 249 โรงเรียนบ้านดงสง่า 7 14 11
61 232 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 17 68 31
62 101 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 2 13 5
63 017 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 11 52 24
64 150 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 13 34 21
65 073 โรงเรียนบ้านดอนกอย 7 23 14
66 255 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 5 13 8
67 106 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 3 5 4
68 082 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 1 2 2
69 246 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 1 1 1
70 069 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 3 5 4
71 110 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 3 4 4
72 211 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 0 0 0
73 135 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 3 16 7
74 088 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 7 30 14
75 171 โรงเรียนบ้านดอนหัน 8 19 13
76 236 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 7 12 11
77 124 โรงเรียนบ้านตาดภูวง 34 67 50
78 185 โรงเรียนบ้านตาล 7 21 14
79 222 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 21 53 32
80 066 โรงเรียนบ้านตาลเลียน 28 43 34
81 103 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 28 47 37
82 242 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 5 14 6
83 078 โรงเรียนบ้านถ่อน 21 30 23
84 192 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 29 68 44
85 146 โรงเรียนบ้านทันสมัย 2 3 2
86 036 โรงเรียนบ้านทิดไทย 0 0 0
87 004 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 2 5 4
88 193 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 2 9 5
89 002 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 14 51 24
90 123 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 16 43 26
91 008 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 0 0 0
92 097 โรงเรียนบ้านท่าลาด 4 10 7
93 138 โรงเรียนบ้านท่าวารี 1 2 1
94 062 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 3 9 5
95 189 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 5 6 5
96 196 โรงเรียนบ้านธาตุ 3 6 5
97 118 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 2 2 2
98 077 โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 1 1 1
99 216 โรงเรียนบ้านนางัว 3 3 3
100 159 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 10 17 14
101 167 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน 8 23 13
102 013 โรงเรียนบ้านนาดี 1 3 2
103 063 โรงเรียนบ้านนาตากาง 1 6 3
104 102 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 8 33 15
105 243 โรงเรียนบ้านนาทม 5 10 5
106 113 โรงเรียนบ้านนาบ่อ 7 13 11
107 105 โรงเรียนบ้านนาล้อม 5 17 9
108 041 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 5 13 9
109 248 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 35 101 58
110 223 โรงเรียนบ้านนาเตียง 14 34 26
111 026 โรงเรียนบ้านนาเลา 4 7 6
112 081 โรงเรียนบ้านนาเหมือง 0 0 0
113 089 โรงเรียนบ้านนาแยง 0 0 0
114 025 โรงเรียนบ้านนาใน 2 4 3
115 056 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 5 9 7
116 061 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 4 6 5
117 059 โรงเรียนบ้านบะฮี 9 17 12
118 074 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) 17 37 25
119 176 โรงเรียนบ้านบาก 9 10 9
120 051 โรงเรียนบ้านบึง 23 49 34
121 184 โรงเรียนบ้านบึงโน 26 89 37
122 163 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 1 3 1
123 157 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 11 21 12
124 149 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 10 26 15
125 165 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 10 32 17
126 027 โรงเรียนบ้านผักคำภู 50 127 87
127 114 โรงเรียนบ้านผักตบ 2 5 3
128 086 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 13 31 16
129 049 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 5 59 17
130 080 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 32 76 46
131 202 โรงเรียนบ้านพันนา 2 2 2
132 137 โรงเรียนบ้านภูตะคาม 42 115 67
133 040 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 0 0 0
134 087 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 15 33 22
135 064 โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 1 15 2
136 206 โรงเรียนบ้านม้า 5 19 10
137 160 โรงเรียนบ้านยางคำ 6 9 6
138 168 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 4 22 9
139 050 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 27 64 45
140 098 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 2 4 4
141 045 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 0 0 0
142 093 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 3 14 6
143 084 โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 0 0 0
144 012 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 5 20 12
145 060 โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 2 2 2
146 214 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 11 30 20
147 071 โรงเรียนบ้านสว่าง 6 11 7
148 139 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 22 79 40
149 016 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 35 55 45
150 048 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 27 52 40
151 127 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 3 8 5
152 172 โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 7 12 10
153 144 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 3 6 4
154 007 โรงเรียนบ้านหนองจาน 8 9 9
155 229 โรงเรียนบ้านหนองชาด 6 17 10
156 225 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 2 4 2
157 194 โรงเรียนบ้านหนองตาล 10 24 16
158 228 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 20 72 35
159 011 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 25 46 32
160 003 โรงเรียนบ้านหนองน้อย 7 15 7
161 090 โรงเรียนบ้านหนองบัว 26 65 46
162 091 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 1 3 2
163 023 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 4 6 7
164 190 โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 3 6 3
165 022 โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม 0 0 0
166 029 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 18 14
167 156 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 9 21 16
168 132 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 13 34 20
169 083 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 3 2
170 164 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 10 22 15
171 220 โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 2 7 2
172 054 โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 2 2 2
173 224 โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 2 3 2
174 209 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 4 4 2
175 197 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 3 2
176 203 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 13 30 16
177 005 โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 3 12 4
178 067 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 0 0 0
179 018 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 11 31 17
180 095 โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 2 6 4
181 181 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 16 37 27
182 250 โรงเรียนบ้านหนองแปน 12 33 24
183 126 โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 0 0 0
184 122 โรงเรียนบ้านหนองแวง 0 0 0
185 247 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 14 54 27
186 006 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 15 12
187 068 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 18 43 30
188 188 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 19 34 24
189 094 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0 0 0
190 191 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 6 29 13
191 230 โรงเรียนบ้านหวาย 1 6 3
192 035 โรงเรียนบ้านหินแตก 2 3 3
193 198 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 29 82 43
194 117 โรงเรียนบ้านห้วยบาง 3 6 6
195 028 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 3 5 4
196 019 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 25 62 45
197 100 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 11 17 16
198 070 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 0 0 0
199 030 โรงเรียนบ้านอูนดง 22 48 35
200 024 โรงเรียนบ้านอูนโคก 31 84 56
201 075 โรงเรียนบ้านเชิงชุม 27 56 39
202 210 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 8 55 16
203 053 โรงเรียนบ้านเปือย 2 4 3
204 226 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 23 57 38
205 221 โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 6 18 10
206 038 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 4 20 9
207 121 โรงเรียนบ้านเหลาโพนทองขอนขว้าง 2 2 2
208 252 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 15 36 22
209 014 โรงเรียนบ้านแกดำ 0 0 0
210 092 โรงเรียนบ้านแร่ 49 124 86
211 219 โรงเรียนบ้านแวง 3 10 4
212 037 โรงเรียนบ้านโคก 13 75 19
213 186 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 7 21 8
214 240 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 10 40 19
215 130 โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 0 0 0
216 021 โรงเรียนบ้านโคกมะนาว 11 22 15
217 115 โรงเรียนบ้านโคกศาลา 0 0 0
218 010 โรงเรียนบ้านโคกศิลา 24 40 38
219 173 โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 6 16 9
220 152 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 9 41 17
221 108 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 7 25 14
222 239 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 13 32 20
223 187 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 15 25 19
224 217 โรงเรียนบ้านโคกสีไค 7 20 12
225 161 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 5 8 6
226 200 โรงเรียนบ้านโคกหลวง 3 6 4
227 107 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 4 9 7
228 072 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 42 105 71
229 076 โรงเรียนบ้านโนนพอก 1 2 1
230 174 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 2 1
231 033 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 4 17 7
232 043 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 3 7 5
233 218 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 5 9 7
234 215 โรงเรียนบ้านโพนงาม 0 0 0
235 253 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 22 43 33
236 154 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 9 14 11
237 104 โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 2 3 3
238 237 โรงเรียนบ้านโพนสวางยางชุม 1 1 1
239 234 โรงเรียนบ้านโพนสูง 2 2 2
240 120 โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 2 3 3
241 201 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 13 29 21
242 258 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 7 26 11
243 145 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 2 4 3
244 031 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 11 25 14
245 099 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 35 67 53
246 112 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 6 11 7
247 263 โรงเรียนปารวรรตศึกษา 0 0 0
248 058 โรงเรียนพรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) 0 0 0
249 261 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 26 46 38
250 260 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 9 25 12
251 055 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 7 14 12
252 109 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 6 20 9
253 241 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 35 84 46
254 148 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 20 39 30
255 143 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 35 66 47
256 273 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน 1 6 1
257 057 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 39 86 60
258 264 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ 8 56 21
259 265 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ 9 37 19
260 272 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร 5 11 9
261 227 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 22 55 36
262 259 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 18 58 24
263 001 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 28 45 30
264 155 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 15 54 28
265 147 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 7 24 8
266 269 โรงเรียนเมธาศึกษา 4 14 6
267 039 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62 10 59 27
268 267 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 17 54 35
รวม 2818 7215 4366
11581

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]