หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต ๒
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.2/1 10 ต.ค. 2556 09.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.2/2 10 ต.ค. 2556 09.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.2/3 10 ต.ค. 2556 09.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.3/1 10 ต.ค. 2556 09.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.3/2 10 ต.ค. 2556 09.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.3/3 10 ต.ค. 2556 09.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.1/4 10 ต.ค. 2556 09.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.1/3 10 ต.ค. 2556 09.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.1/2 10 ต.ค. 2556 09.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.1/1 10 ต.ค. 2556 09.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง จริยะมารีย์3 10 ต.ค. 2556 09.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ป.6/3-4 10 ต.ค. 2556 09.00
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ป.6/2 10 ต.ค. 2556 09.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.3/4 10 ต.ค. 2556 09.00
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ป.6/1 10 ต.ค. 2556 09.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ป.6/1 10 ต.ค. 2556 13.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]