หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  
2 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร   0812613558
4 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  
5 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  
6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  
7 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นายกิตติพงษ์ สุวรรณเทน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]