การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.สน.1

1. การแข่งขันระดับศูนย์อำนวยการเครือข่าย  ช่วงเดือน  สิงหาคม -  กันยายน 2556

2. การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่  9 -10 ตุลาคม  2556 (พิธีเปิดในวันที่ 10 ตุลาคม 2556) โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

3. การแข่งขันระดับภูมิภาคที่จังหวัดนครพนม  ระหว่างวันที่่  11-13  ธันวาคม  2556

4. การแข่งขันระดับชาติที่เมืองทองธานี  ช่วงเดือน กุมภาพันธ์  2557

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 21:50 น.