แจ้งผลจับสลากลำดับที่การแข่งขัน
   ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 1  จับสลากลำดับที่การแข่งขัน  ระดับภูมิภาค  ที่จังหวัดนครพนมในวันที่ 16 ตุลาคม 2556  ได้ลำดับที่ 1  ของการแข่งขันแต่ละกิจกรรม  จึงแจ้งให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา เข้าตรวจเช็ค  รายชื่อนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน    ว่าถูกต้องหรือไม่  ถ้าไม่ถูกต้องให้ทำหนังสือขอแก้ไข  ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 นี้  ที่ กลุ่มงานเลขาฯ ( ศน.วัชรพงษ์ ภูยางสิม ) และให้ดู   วันเวลา  สถานที่แข่งขัน  ระดับภูมิภาค ทางเว็บไซต์ www.sillapa63.net   เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะแข่งขันระดับภูมิภาคต่อไป
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 19:11 น.