หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนเมืองสกลนคร และโรงเรียนเเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง ภาษาไทย 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง คณิตฯ 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง cci 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง ป.6/5 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/MEP 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปฏิรูป ชั้น 1 ห้อง ป.1/MEP 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 อาคารนิเทศ สพป.สน.1 8 ต.ค. 2556 09.30-16.00
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 อาคารนิเทศ สพป.สน.1 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 อาคารนิเทศ สพป.สน.1 7 ต.ค. 2556 13.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]