หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนเมืองสกลนคร และโรงเรียนเเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.5/1-2 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.5/3-4 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.5/5-6 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น1 ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น1 ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร4 ชั้น ชั้น1 ห้อง ป.1/5 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น ชั้น3 ห้อง ห้องภาษาไทย 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.6/1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.6/2 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร หลังอาคาร2 ห้อง เรือนพุทธ 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร หลังอาคาร2 ห้อง เรือนพุทธ 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]