แจ้งข่าว กิจกรรม "ศิลป์สร้างสรรค์" กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
แจ้งข่าว กิจกรรม "ศิลป์สร้างสรรค์" กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ที่แจ้งขอกรรมการไปยังกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ กิจกรรม "ศิลป์สร้างสรรค์" กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้น ป.1-3 , ป.4-6 และ ม.1-3 จาก ทีม 3 คน เป็น "เดี่ยว" ทั้ง 3 ระดับชั้น **********************
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 10:24 น.