ไฟล์เอ็กเซล สำหรับเสนอรายชื่อคณะกรรมการตัดสินฯ ระดับ สพป.รอ 3
ไฟล์เอ็กเซล สำหรับเสนอรายชื่อคณะกรรมการตัดสินฯ ระดับ สพป.รอ 3 ดาวน์โหลดไฟล์ program SIL_2556_up.xlsm ตามลิงค์ -----> https://www.dropbox.com/s/orhud6818edyrww/program%20SIL_2556_up.xlsm *** สำหรับโรงเรียนประธาน / เลขานุการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ***
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 09:59 น.