ทดสอบแจ้งข่าว
เจ้าหน้าที่ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.รอ 3 เข้าร่วมการประชุม การใช้โปรแกรมจัดการและรายงานผลการแข่งขันฯ ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม วันที่ 12-13 กรกฏาคม 2556
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:20 น.