ลำดับการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63
ลำดับการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 สำหรับ สพป.รอ 3 ลำดับที่ "7" ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โปรดติดตามข่าวสาร -- สถานที่การแข่งขัน และตารางการแข่งขัน ได้ที่เว็บไซต์ (งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคฯ) ที่ http://esan63.sillapa.net/sp-center/
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 08:57 น.