การพิมพ์บัตรประจำตัว เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมฯ
การพิมพ์บัตรประจำตัว เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมฯ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พิมพ์บัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการฯ ให้พร้อมเพียงกัน .....ในวันแข่งขันทุกกิจกรรม ครับ
วันเสาร์ ที่ 05 ตุลาคม 2556 เวลา 06:45 น.