การเปลี่ยนรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
การเปลี่ยนรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในการแข่งขันวันที่ 8-9 ตุลาคม 2556 ประเภทเดี่ยว (บุคคล) ไม่สามารถเปลี่ยนตัว ณ จุดแข่งขันได้อีก หากนักเรียนที่เป็นตัวแทน ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ กลุ่มพัฒนาฯ ส่งนักเรียนอันดับที่ 2 ในกิจกรรมนั้น ๆ เข้าร่วมการแข่งขันแทน...
วันพฤหัสบดี ที่ 03 ตุลาคม 2556 เวลา 05:56 น.