การประชุมคณะกรรมการ ฯ
ขอแจ้งเรื่องการประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ปี 2556 วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราวุธ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด เวลา 09.00 -12.00 น. โปรดตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการเมนู "กรรมการตัดสินการแข่งขัน"
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 07:15 น.