กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมฯ
สืบเนื่องจาก สพป.รอ 3 ได้ขอรายชื่อกรรมการจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับ สพป.รอ 3 ปี 2556 นั้น บัดนี้ กลุ่มพัฒนาฯ ได้ส่งรายชื่้อกรรมการตามโควต้า มาจนครบทุกกลุ่มฯ แล้ว แต่เนื่องจากมีบางกิจกรรม มีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพียง 1 ทีม หรือ ไม่มีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขัน คณะผู้ทรงวุฒิ ของ สพป.รอ 3 จึงใคร่ขอจัดกรรมการใหม่ ให้มีความเหมาะสม ตามเกณฑ์ และจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจะยึดความยุติธรรม และความเสมอภาคของแต่ละกลุ่มฯ ให้เกิดมีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด รายชื่อที่ปรากฏในหน้าเว็บอาจยังไม่เป็นที่สิ้นสุด จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเป็นคำสั่ง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับ สพป.รอ 3 และจัดส่งไปยังโรงเรียน และกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไป...
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 06:14 น.