แจ้งข่าว การลงทะเบียนตัวแทนระดับกลุ่ม ฯ
แจ้งข่าว การลงทะเบียนตัวแทนระดับกลุ่ม ฯ การแข่งขันฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.รอ 3 การลงทะเบียนตัวแทนของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2556 ส่วนการส่งรายชื่อกรรมการตัดสินฯ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเป็นไฟล์เอ็กเซล (ตามไฟล์ต้นฉบับที่ให้ไป) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2556 ขอบคุณมากครับ
วันเสาร์ ที่ 07 กันยายน 2556 เวลา 06:28 น.